Comisia zonala a monumentelor istorice - Componenta

COMISIA ZONALA A MONUMENTELOR ISTORICE Nr. 5

 Cuprinde judeţele :   1. – Iaşi

                             2. – Vaslui

                             3. – Bacău

 Sediul                                     :           D.J.C. Iaşi

Componența comisiei 2018-2020

Preşedinte :                  1. – Arh. CIOBĂNAȘU Cornel

Membri :                       2. – Arh. GÂLEA Smaranda

                                    3. – arh. Andrei Cristina

                                    4. –  ing. SOVEJA Lucian

5.  – Arh. Ion-Daniel VIȘAN

6. – Arhg. APARASCHIVEI Dumitru Dănuț

7. - Arh. ZUP Ana Maria

8. – arh. Codreanu Mihai Eugen

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina Racoveanu – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii și Identității Naționale

Prof. dr. Laurențiu RĂDVAN

Arh. Radu Andrei

Arh. _____________________________  - Primăria Municipiului Iași

 Secretar:                       Virgil Băbîi – DIRECTOR EXECUTIV  D.J.C. Iasi

Supleant secretar          Bobi Apăvăloaei

 La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – Virgil BĂBÎI

Consilier - Bobi APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

Arh. Magdalena Elena HUȚANU

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

ARH. – Mihaela POPINIUC


Secretariat: D.J.C. IASI – ing. Virgil Babii

Nota: membrii invitati se nominalizeaza si se convoaca in functie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a sedintelor.

  • La lucrarile Comisiei zonale pot participa, pentru a-si sustine proiectele supuse avizarii, proiectantii elaboratori ai documentatiilor, cu delegarea acestora de catre beneficiar.
  • Invitatii nu participa la deliberari, dupa sustinerea punctelor proprii de vedere acestia urmând a parasi sala de sedinta.
  • Alte categorii de invitati pot participa, fara drept de vot, la lucrarile Comisiei, a sectiunilor sale precum si ale comisiilor zonale, cu acceptul presedintelui de sedinta si a secretariatului Comisiei sau a secretarului comisiei zonale, dupa caz.
  • Specialistii din cadrul compartimentului de specialitate al Ministerului Culturii si Identității Naționale, responsabili de zona, sunt invitati din oficiu, cu dreptul de a participa activ la dezbateri, la sedintele comisiilor zonale.
  • Arhitectii sefi de judete nu au drept de vot atunci când se dezbat subiecte din teritoriul lor de competenta.
revenire la prima pagina