Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

NR.         / DATA 02.05.2022

ANUNȚ

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 14 IUNIE 2022 -16 IUNIE 2022, prin transmiterea următoarelor documente, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  09 IUNIE  2022, ora 12.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

           În  data de 16 IUNIE 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în plen la sediul DJC Iasi

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 09 IUNIE  2022, ora 12.00

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 10 IUNIE 2022

 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI -COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 14-16 iunie 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

374 din 14.03.2022, 1306 din 11.05.2022, CU 2902 din 10.12.2021

OBIECTIVUL

Amenajare clinică de kinetoterapie în spațiu comercial existent, amplasare firmă luminoasă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Lazăr nr. 1, bl. Ghica-Vodă, et. S+P+M, ap. Sp. Com., nr. cad. 120465-C1-U9/U10/U11/U12/U13/U14/U15

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

S.C. CONTUR STUDIO ARHITECTURA S.R.L..

BENEFICIAR

S.C. KINETIC FIT S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03907    Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905   Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1312 din 12.05.2022, CU 2471 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință colectivă și zonă de servicii pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 409/31.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Copou, nr. caad. 167559

NR. PROIECT

13/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect ing. Ionuț Spiridon, arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DIAMOND DEVELOPERS GROUP S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089 Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1317 din 12.05.2022, CU 79/U din 19.10.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 1.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

21/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1318 din 12.05.2022, CU 82/U din 05.11.2021

OBIECTIVUL

Construire capacitate energetică Deleni 2.

ADRESA

județul Iași, comuna Deleni, extravilan

NR. PROIECT

23/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Serghei Voleanschi, arh. Ioan Munteanu

S.C. ASRA WSE – ENGENEERING S.R.L. prin S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELENI WIND ENERGY S.R.L. REPREZENTATĂ DE DOMNUL ALDEA ALEXANDRU

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1343 din 17.05.2022, CU 1742 din 19.07.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, refuncționalizare și modernizare spații parter și amenajare pod existent clădire C16 în vederea înființării unei creșe.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, nr. cad. 149495-C16

NR. PROIECT

588/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Adrian Tudorache, arh. Alexandra Vrînceanu

S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – CLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019   Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”), municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1369 din 19.05.2022, CU 2311 din 04.10.2021

OBIECTIVUL

Construire balcon sub balcoane existente în limita proiecției acestora, fără acces din exterior.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Armeană nr. 1, bl. L1, sc. 3, et. P, ap. 3, nr. cad. 3153-C1-U3

NR. PROIECT

10/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag - S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Ion Popescu – S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

PANȚIRU MARGARETA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03854   Casă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 58

IS-II-m-B-03710   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 9

IS-II-m-B-03711   Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 17

IS-II-m-B-04053   Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

738 din 15.03.2022, 1390 din 24.05.2022, CU 2754 din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect inițial aflat în curs de execuție, lucrări autorizate conform AC nr. 1198/10.10.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toamnei nr. 2, nr. cad. 158979-C1

NR. PROIECT

/02.2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adriana Mihaela Gheorghiescu

S.C. STUDIO MIOLK S.R.L.

BENEFICIAR

PASCARIU DANIEL MIHAI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04022 Casa Mungiu – locuinţă, fostă a scriitorului C. Stere, municipiul IAŞI, Stradela Sărăriei 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4061 din 26.11.2021, 1407 din 24.05.2022, CU 2855 din 21.12.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare acoperiș (reconstruire șarpantă și schimbare învelitoare) corp B (NC 162633-C1) al Grădiniței cu program prelungit „Sfântul Sava” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Sava nr. 9, nr. cad. 162633, 162633-C1, 162633-C2, 162633-C3

NR. PROIECT

12/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

coordonator proiect arh. Ioan Sasu - expert atestat MC, arh. Florin C. Matei - S.C. PORTAL S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Cozma Radu - expert atestat MC  - S.C. EXPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF. SAVA” IAȘI PRIN DIRECTOR GOREA IULIANA

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04050, Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 9

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04051 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 17

IS-II-m-B-04052 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 19

IS-II-m-B-04053 Casă, municipiul IAŞI, Str. Sf. Sava 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

188 din 19.01.2022, 618 din 01.03.202, 1413 din 24.05.2022, CU 2516 din 20.10.2021

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea Teatrului pentru copii și tineret „Luceafărul”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Ureche nr. 5, nr. cad. 125979, 125979-C1

NR. PROIECT

0042/2021

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ioan Munteanu - S.C. ARTEHNIS S.R.L., S.C. ARTEHNIS ARHIDESIGN S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei

BENEFICIAR

JUDEȚUL IAȘI – TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „LUCEAFĂRUL”

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03962 Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

IS-II-m-B-03908 Biserica "Sf. Lazăr” (Biserica de la Vama cea Mare), municipiul IAŞI, Str. Gusti Dimitrie 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1414 din 25.05.2022, CU 2778 din 22.11.2021

OBIECTIVUL

Construire bandă suplimentară de circulație pentru direcția Șos. Arcu – str. Păcurari, adiacent pasajului „O. Băncilă”, municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Arcu legătură strada Păcurari (strada O. Băncilă)

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

S.F.+ P.T.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Valentin Isac

S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN S.C. EVIS CONS DESIGN S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03989 Casă, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 77-B

IS-II-m-B-03990 Casa Papp, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 83

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1418 din 25.05.2022, CU 2257 din 29.09.2021

OBIECTIVUL

Compartimentare interioară, realizare supantă la spațiu comercial existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada 14 Decembrie 1989 nr. 11 (13), et. P, ap. Sp. Com. 10, nr. cad. 123941-C1-U21

NR. PROIECT

176/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Micu Ioan Gabriel, arh. Colesniuc Daniel - S.C. CONTURUM SRVICES S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu, ing. Alexandru Andrian

BENEFICIAR

SC R&R PREMIER INTERNATIONAL S.R.L. prin ROTARU RUSLAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-20856 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 1

IS-II-m-B-03690 Casă, municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 2

IS-II-a-A-03691  Biserica "Sf. Dumitru” (Biserica Balş), municipiul IAŞI, Str. 14 Decembrie 1989 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1427 din 26.05.2022, CU 1376 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe unifamiliale pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 166893, 164508

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURA 3

BENEFICIAR

PRAVAT CRISTIAN, PRAVAT GEANINA, VASILIU COCA MARLENA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1434 din 30.05.2022, CU 860 din 04.05.2022

OBIECTIVUL

Amplasare panou publicitar vertical cu structură independentă – pe teren închiriat.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22. Nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Adina Ștefănescu

S.C. JANUS PROJECT S.R.L., S.C. INFO INVEST ACTIV S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1433 din 30.05.2022, CU 818 din 19.04.2022

OBIECTIVUL

Amenajare parcare descoperita pe teren proprietate

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Florilor nr. 13D CF 156394, NC 12520

NR. PROIECT

03/2018_158

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor

S.C. VECTORIAL PROIECT SRL

BENEFICIAR

AVĂTĂJI PAUL, AVĂTĂJI NARCISA, GAVRILA CONSTANTIN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1470 din 2.06.2022, CU 524 din 25.02.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta construire locuinta tip duplex

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, str. Dumbrava Roșie nr 2, CF 142335

NR. PROIECT

44/2021

FAZA   

DTAD și D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ioan Lupu

S.C. DOM STUDIO SRL

BENEFICIAR

Barbulescu Andrei Razvan

Regim de protectie

IS-II-m-B-03856 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3

IS-II-m-B-03857 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3-A

IS-II-m-B-03858 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 5

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

14755 din 2.06.2022, CU 05 din 28.01.2021

OBIECTIVUL

Plan urbanistic zonal  - introducere terenuri în intravilan pentru construire case de locuit, împrejmuire și racorduri utilități

ADRESA

județul Iași, comuna Tataruși, sat Uda,  EXTRAVILAN, str. DC UDA (DE 1387)

NR. PROIECT

67/iul. 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

BULEU COSTEL, BULEU GHEORGHE ȘI BULEU GABRIELA

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1476 din 2.06.2022, CU 244  din 15.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, împrejmuire, branșamente și racorduri

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, ND 68186

NR. PROIECT

08/ian 2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

DOROFTEI IRINEL-SAMIR

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1477 din 2.06.2022, CU 44  din 10.03.2021

OBIECTIVUL

Întocmire plan urbanistic zonal pentru construire locuință, parter, anexa, împrejmuire, bransamente și racorduri pe terenul în suprafață de 1.150 mp nr. cad. 61493

ADRESA

județul Iași, mun.Pașcani, str. Henri Coandă, nr. 2H nr. cad. 61493

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Bodnar Cristian Florin

S.C. FAB CASA NOUA SRL

BENEFICIAR

Miron Mihai Cristinel si Miron Dana

Regim de protectie

1477 din 2.06.2022, CU 44  din 10.03.2021

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1479 din 2.06.2022, CU 020  din 13.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire,  fosa septica, branșamente utilități și organizare de santier

ADRESA

județul Iași, com Rediu, sat Horlești NC/CF 66969

NR. PROIECT

1/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ștefan Todiraș

S.C. ARHTO SRL

BENEFICIAR

Miron Mihai Cristinel si Miron Dana

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1483 din 2.06.2022, CU 3742  din 20.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ introducere terenuri în intravilan – Construire locuințe individuale și anexe aferente

ADRESA

județul Iași, mun.Iași, extravilan Bucium CF 160269 si 121394

NR. PROIECT

50/iun 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Christian Ignatel

S.C. AXLINE STUDIO SRL

BENEFICIAR

Maisner Lucian-Victor și Maisner Mihaela-Elena

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1484 din 2.06.2022, CU 141  din 07.12.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcție existenta C2, Construire locuinta P+M și racorduri utilitati

ADRESA

județul Iași, oras Podu Iloaiei, str. Mihai Viteazu nr 11 NC 62673

NR. PROIECT

45/ 2021

FAZA   

DTAC DTOE DTAD

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Crenganis Adrian Ionut arh. Ștefan Todiraș

PFA Crenganis Adrian Ionut

BENEFICIAR

Grigorescu Petru

Regim de protectie

IS-II-m-B-04222 Fost Han azi spital

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1487 din 3.06.2022, CU 1898  din 27.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ construire locuinta colectiva si imprejmuire teren – demolare corp C1 si C2

ADRESA

județul Iași, mun. Iasi str. Functionarilor nr 2 CF 153877

NR. PROIECT

4/ 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihai Driscu

SC Arc en Ciel SRL

BENEFICIAR

SC Print Color SRL  

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1490 din 3.06.2022, CU 272  din 7.07.2021

OBIECTIVUL

Parc Industrial Holboca - PUZ

ADRESA

județul Iași, com Holboca, Nr. Cad. 67812 CF 67812

NR. PROIECT

13572/4.04.2022

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Cornel Simoc

SC Total Business Land SRL

BENEFICIAR

Consiliul Județean Iași   

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1495 din 6.06.2022, CU 2284  din 15.10.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare Piata Unirii

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, Piața Unirii

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Laurentiu Pavelescu Arh. Claudiu Furnea  

SC Capital Vision  SRL

BENEFICIAR

Municipiul Iasi Direcția Implementare Strategie Integrata de dezvoltare urbană    

Regim de protectie

Hotel Traian IS-II-m-B-04085

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

 

 

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

871 din 24.03.2022, 1502 din 6.06.2022, CU 2838 din 25.11.2021

OBIECTIVUL

Demolare imobil din strada Maior Popescu Eremia nr. 8.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Maior Popescu Eremia nr. 8, nr. cad. 151707

NR. PROIECT

146/11.2020

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Terentiev Victor – S.C. VECTORIAL PROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Iulian Petru Grumăzescu - S.C. GRUPO S.R.L.

Studiu istoric:

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA FOND LOCATIV prin DIRECTOR EXECUTIV – BALAN CRISTINA PETRONELA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03693 Biserica "Schimbarea la Faţă” (Biserica Albă, fostă "Naşterea Maicii Domnului"), municipiul IAŞI, Stradela Alba 3

IS-II-m-B-03694 Casă, municipiul IAŞI, Stradela Alba 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1509 din 6.06.2022, CU 202  din 26.11.2021

OBIECTIVUL

Elaborare PUZ  - introducere teren în intravilan pentru obiectivul: construire locuințe și racord utilități

ADRESA

județul Iași, com Popricani, sat Vânători  extravilan  NC 64030, CF 64030

NR. PROIECT

Octombrie 2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ceka Xhaferr

SC IDEI XC  SRL

BENEFICIAR

Gavrilă Beceanu Larisa Andreea

Regim de protectie

Zona necercetata arheologic

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, 1511/7.06.2022 CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1513 din 7.06.2022, CU 885  din 5.05.2022

OBIECTIVUL

Construire locuinta individuală, anexe, amenajări exterioare, sistematizare verticală și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat cu HCL nr. 61/28.02.2019

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi Aleea Mihail sadoveanu , FN, CF 150433, NC 150433

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Savescu

SC SAM IDEAS  SRL

BENEFICIAR

Grecu Andrei Razvan Grecu Ana Zenaida

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sf. Trei Ierarhi – Școala Normală Vasile Lupu)

IS-II-m-B-04020 Scoala Normala „Vasile Lupu” corp vechi

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1516 din 7.06.2022, CU 672 din 25.03.2022

OBIECTIVUL

Modificare fațadă și amplasare firmă luminoasă la spațiu existent

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , Bd. Independenței, nr. 19, bl. 1-5, sc. TR.IV et mezanim SP. COM

NR. PROIECT

61/28.02.2019

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Vlad Țundrea

SC CONTUR STUDIO ARHITECTURĂ   SRL

BENEFICIAR

Partidul „Uniunea Salvați România” Filiala Iași prin Tanase Stefan

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1518 din 8.06.2022, CU 3822 din 22.11.2019

OBIECTIVUL

Modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 250/29.07.2011 prin extinderea suprafeței studiate  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Vasile Lupu nr 26-28

NR. PROIECT

15/2018

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC FEG SRL  SC METCONS TOP SRL

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1519 din 8.06.2022, CU 760 din 23.03.2020

OBIECTIVUL

Construire spații de cazare conform PUZ aprobat prin HCL nr. 473/29.12.2011  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Closca 16A

NR. PROIECT

3/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

Fundația Ecologica Green Education 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1520 din 8.06.2022, CU 576 din 11.03.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentari interioare, amenajari interioare si exterioare, schimbare de destinație din centrala termica în spații de invătământ  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iasi , str. Toma Cozma nr. 9

NR. PROIECT

6/2020

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Tamara Manoilă

SC ARHI AXA   SRL

BENEFICIAR

SC METCONS TOP SRL 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1522 din 8.06.2022, CU 24 din 19.01.2022

OBIECTIVUL

Construire casa individuală, împrejmuire, fosa septica, bransamente utilitati si organizare de santier  

ADRESA

județul Iași, Com. Rediu, sat Horlești NC/CF 68929

NR. PROIECT

5/2022

FAZA   

DTAC

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Todiraș Ștefan Ing. Zapodeanu Iulian Daniel

SC ZID s SOLUTIONS   SRL

BENEFICIAR

Elena Daniela Munteanu 

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1524 din 8.06.2022, CU 3424 din 16.10.2019

OBIECTIVUL

PUZ Construire imobil cu funcțiuni mixte

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, stradela Sf. Atanasie 1A

NR. PROIECT

2/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dragos Ciolacu

SC AXA Atelier de Arhitectura    SRL

BENEFICIAR

SC Antrepriza Ideal casa SRL prin Gall Luminita 

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04037 Casa Culianu

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1544/9.06.2022

OBIECTIVUL

Restaurare monument istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” – faza DALI  

ADRESA

județul Iași, com Strunga, sat Fedeleșeni

NR. PROIECT

176/2022

FAZA   

DALI

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. C. Ciobanașu, arh. F. Ciobanașu, arh. I. Ciobanasu, ing. C Firtea, ing. L. Soveja, ing. A. Ignat

Ciobănașu P. Corneliu – Birou de arhitectura

BENEFICIAR

Elena Daniela Munteanu 

Regim de protectie

IS-II-m-B-04158 Biserica de lemn Sf. Nicolae

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1552/9.06.2022

OBIECTIVUL

Consultare delimitari perimetrale a 5(6) PUZ CP pe care PMI doreșrte să le achiziționeze, în zonele: Centru, Copou, Sărărie, Ansamblul Mănăstirii Galata, Ansamblul Mănăstirii Frumoasa, Ansamblul Mănăstirii Cetățuia  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași

NR. PROIECT

Adresa 69494/09.06.2022

FAZA   

Consultare

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitect Sef Mun. Iași Mocanu Raluca Andreea

Cons. Sup. Ing. David Irina

BENEFICIAR

Primaria Municipiului Iasi   

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1555/10.06.2022 CU 1083 14.05.2021

OBIECTIVUL

Construire Baza Sportiva – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, str. Sărărie nr. 200, Mun. Iași, Jud. Iași  

ADRESA

județul Iași, Mun. Iași, str. Sărărie nr. 200

NR. PROIECT

2/2022

FAZA   

SF

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Dragos Ciolacu

SC ARHIVOLTA SRL

BENEFICIAR

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

JUDETUL BACĂU

 

38

 

Nr.reg.DJC Bacău

577/15.02.2022

OBIECTIVUL

Desființare construcție C2, construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale la parter, organizare a execuției lucrărilor (revenire și completări)

ADRESA

str. Oituz, nr. 37, municipiul Bacău

NR. PROIECT

20/2018

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Ștefan V. Boiciuc /SVB ARHITECTONIC S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

VĂLEANU NECULAI și VĂLEANU ELENA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Arhivele Statului – fostul

sediu, azi Secția 2 Poliție Bacău, cod LMI: BC-II-m-B-00777, str. Oituz,

nr. 29, municipiul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

39.

Nr.reg.DJC Bacău

1655/18.05.2022 (consultare)

OBIECTIVUL

Modificare proiect Lucrări de intervenție (reabilitare și modernizare) la clădire Vivariu în proiect Lucrări de intervenție – eficientizare energetică, reabilitare și modernizare clădire Vivariu – Bacău  

ADRESA

Str. Popa Șapcă, nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

7/2016

FAZA   

D. A. L. I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu Alexievici / S. C. STAR-PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

JUDEȚUL BACĂU

Regim de protectie

Monument istoric Muzeul de Științe ale Naturii, „Vivariu”, cod

LMI: BC-II-m-B-00779, str. Popa Șapcă, nr. 3, municipiul Bacău,

județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

40.

Nr.reg.DJC Bacău

1905/09.06.2022

OBIECTIVUL

P. U. Z. – Construire parc eolian Balcani I

ADRESA

Comunele: Dealu Morii, Glăvănești, Motoșeni, Oncești, Răchitoasa,

Stănișești și Vultureni, județul Bacău

NR. PROIECT

14/2021

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Constantin Amâiei / S. C. VANEL EXIM S. R. L.

BENEFICIAR

S. C. BALCANI EST GROUP S. R. L.

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

41.

Nr.reg.DJC Bacău

1906/09.06.2022

OBIECTIVUL

P. U. Z. – Construire parc eolian Balcani II

ADRESA

Comuna Pâncești, județul Bacău

NR. PROIECT

14/2021

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Constantin Amâiei / S. C. VANEL EXIM S. R. L.

BENEFICIAR

S. C. BALCANI EST GROUP S. R. L.

Regim de protectie

1906/09.06.2022

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

42.

Nr.reg.DJC Bacău

1916/10.06.2022

OBIECTIVUL

Reabilitarea și modernizarea Ansamblului „Hotel Central și Teatrul Bacovia”, municipiul Bacău

ADRESA

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 8 și str. Iernii, nr. 7, municipiul Bacău,

județul Bacău

NR. PROIECT

286/2021

FAZA   

D. A. L. I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Pușcaș Cristian / S. C. NOVARTIS S. R. L. ORADEA

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU

Regim de protectie

Monument istoric , Hotel „Athénée Palace” și Teatrul Mărăști, azi

Teatrul Bacovia și Hotel Central, cod LMI: BC-II-m-B-00772, str.

Nicolae Bălcescu, nr. 8 și str. Iernii, nr. 7, municipiul Bacău,

județul Bacău

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

 

 

JUDETUL VASLUI

 

43.

Nr.reg.DJC Vaslui

1076/ 12.05.2022

OBIECTIVUL

REPARAȚII ȘARPANTĂ ȘI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE CORP C2 – LICEUL MIHAIL KOGĂLNICEANU

ADRESA

Str. Mihail Kogălniceanu, municipiul Vaslui, județul Vaslui

NR. PROIECT

397/ 2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Tedy-Sorin Șopron

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L.; S.C. BCREW 37 S.R.L.

BENEFICIAR

U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI – Primăria Municipiului Vaslui

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Gimnaziul Mihail Kogălniceanu”, azi Școala cu cls. I-VIII, nr. 3 “Constantin Parfene”, cod LMI VS-II-m-B-06695, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 20, municipiul Vaslui, datare 1890-1893.

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

44.

Nr.reg.DJC Vaslui

1118/ 19.05.2022

OBIECTIVUL

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CLĂDIRE INDUSTRIAL-EDILITARĂ ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (BIROURI), MODERNIZARE ȘI RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI ISU, DEMOLARE CONSTRUCȚIE C3 EXISTENTĂ PE TEREN

ADRESA

Str. Ing. Badea Romeo, nr. 1, municipiul Vaslui, județul Vaslui

NR. PROIECT

20/ 2020

FAZA   

D.T.A.C.+ D.T.A.D.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Arh. Georgiana Baltag

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ GEORGIANA BALTAG

BENEFICIAR

S.C. TALEX IMOBIL S.R.L. ȘI S.C. FRANGI PANS S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Casa Luchian, cod LMI VS-II-m-B-06709, str. Ștefan cel Mare, nr. 59, municipiul Vaslui, datare 1901;

- Casa Popescu, azi Centrul Militar Județean Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06707, str. Ștefan cel Mare, nr. 57, municipiul Vaslui, datare 1891.

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

45

Nr.reg.DJC Vaslui

1168/ 25.05.2022

OBIECTIVUL

CONSOLIDARE VERSANT UNDE ESTE AMPLASATĂ BISERICA DE LEMN

“SF. NICOLAE”

ADRESA

sat Cetățuia, comuna Puiești, județul Vaslui

NR. PROIECT

103/ 2022

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Ing. Cristian Dorneanu

S.C. SPEED IAȘI S.R.L.

BENEFICIAR

PRIMĂRIA COMUNEI PUIEȘTI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Biserica de lemn Sf. Nicolae” a fostului schit Strâmba, cod LMI VS-II-m-A-06779, în partea de SV a satului, în cimitir, datare 1670.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

46.

Nr.reg.DJC Vaslui

1272/ 08.06.2022

OBIECTIVUL

ÎNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) PENTRU CONSTRUCȚIE PARC EOLIAN PROWIND 8: TURBINE EOLIENE, FUNDAȚII, PLATFORME TEHNOLOGICE, DRUMURI DE ACCES, REȚEA ELECTRICĂ INTERNĂ, STAȚII TRANSFORMARE 33/110 kV ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

ADRESA

extravilan comuna Roșiești, județul Vaslui

extravilan comuna Viișoara, județul Vaslui

NR. PROIECT

03/ 2022

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Geograf Cristian Flueraru

Bogdan Albu

S.C. WINDELCON PARTNERS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PROWIND ROȘIEȘTI S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice: -

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

47.

Nr.reg.DJC Vaslui

1273/ 08.06.2022

OBIECTIVUL

CONSTRUCȚIE PARC EOLIAN PROWIND 8: TURBINE EOLIENE, FUNDAȚII, PLATFORME TEHNOLOGICE, DRUMURI DE ACCES, REȚEA ELECTRICĂ INTERNĂ, STAȚII TRANSFORMARE 33/110 kV ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

ADRESA

extravilan comuna Roșiești, județul Vaslui

extravilan comuna Viișoara, județul Vaslui

NR. PROIECT

03/ 2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

Geograf Cristian Flueraru

Bogdan Albu

S.C. WINDELCON PARTNERS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PROWIND ROȘIEȘTI S.R.L.

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

 

 

 

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

Nr.         1121 /18.04.2022
                                                                  ANUNȚ
  În data de 18 aprilie 2022, la sediul DJC Iași, a avut loc ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, aferentă lunii aprilie 2022.
  Din ordinea de zi a ședinței CZMI nr. 5, care cuprinde 61 de poziții, au fost analizate documentațiile de la pct. 1 -18 (depuse la  DJC Iași), pct. 39 – 43 (depuse la  DJC Bacău) și pct. 53- 61 (depuse la DJC Vaslui).
Se prelungește ședința  Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, convocată inițial pentru data de 18.04.2022, pâna la data de 27.04.2022.
  În urma consultării membrilor CZMI nr. 5, s-a decis ca partea a doua a sedinței CZMI nr. 5 aferentă lunii aprilie, să se desfășoare miercuri 27 aprilie 2022, la sediul DJC Iași, începând cu ora 9:00.
   Director Executiv D.J.C. Iași,
Secretar al CZMI nr. 5
              Bobi Apăvăloaei       

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI  - COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 13-17 mai 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1058 din 12.04.2022, CU 08 din 24.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare magazie folosită în scopul anexă gospodărească pază în suprafață de 29 mp, localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza

NR. PROIECT

11/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. Bogdan Negoiță, arh. Marius Tănasă

MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI – SECTOR PATRIMONIU ȘI CONSTRUCȚII BISERICEȘTI

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI PRIN MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

Regim de protectie

IS-II-a-B-04199  Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022

OBIECTIVUL

Reamenajarea spațiului verde aferent Muzeului de Istorie Naturală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 16

NR. PROIECT

/2022

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Ana Luca

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03917 Casa Roset, azi Muzeul de Istorie Naturală, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 16

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1091 din 14.04.2022, CU 107 din 18.11.2021

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ – Introducere teren din extravilan în intravilanul Comunei Dumești în vederea: Construire hale de producție și depozitare.

ADRESA

județul Iași, comuna Dumești, sat Banu, nr. cad. 61285

NR. PROIECT

23/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Angela Ioan, ing. Filip Vasile

BIROU ARHITECTURĂ 3

BENEFICIAR

S.C. CĂRĂBUȘ GRUP CONSTRUCT S.R.L. PRIN CĂRĂBUȘ IOAN

Regim de protectie

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil ulterior completării documentației conform Ordin nr. 3189/24.09.2020 și Ordin nr. 2701/30.12.2010

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1100 din 15.04.2022, CU 1461 din 16.08.2021

OBIECTIVUL

Consolidare și reabilitare Biserica din lemn „Sf. Nicolae”, reabilitare alei interioare.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Ciurbești, nr. cad. 92843

NR. PROIECT

017/2020

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Bogdan Mihul, arh. Ana-Maria Zup, Arh. Dan Constantiniu

S.C. STUDIO 22 DAT S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA CIURBEȘTI PRIN CONSTANTINIU DAN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04123 Biserica de lemn "Sf. Nicolae”, sat CIURBEŞTI; comuna MIROSLAVA   

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS CONSULTARE

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1011 din 15.04.2022, CU 8 din 07.04.2022

OBIECTIVUL

Realizare parcare adiacentă DC 122, în comuna Ruginoasa.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, sat Dumbrăvița, strada Alexandru Ioan Cuza

NR. PROIECT

12/2022

FAZA   

P.TH.+C.S.+D.D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Bogdan Dorofteiesei

S.C. INFRACONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA PRIN PRIMAR NECHIFOR DĂNUȚ

Regim de protectie

IS-II-a-B-04238    Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.01 Palatul Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.03 Parc, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.04 Zid de incintă, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

IS-II-m-B-04238.05 Turnuri, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4295 din 15.12.2021, 1123 din 18.04.2022,  C.U. 1383 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale și supraetajare locuință C1, reamenajare, renovare anexa C2, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, strada George Coșbuc nr. 20-20 A, nr. cad. 169136

NR. PROIECT

06/11.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Andrei Constantin Rusu, arh. Terentiev Victor -S.C. RUSPROIECT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. Ing. Coloman Andrei Szalontay, ing. Mărculeț Andrei - S.C. MARIS PROJECT MANAGEMENT S.R.L.

BENEFICIAR

PURICE GEANINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1125 din 18.04.2022, CU 2185 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Reabilitarea prin consolidare și extindere precum și modernizarea și dotarea Sălii de sport a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, municipiul Iași, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354, 152354-C8

NR. PROIECT

P02/2021

FAZA   

D.T.A.C.+P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Dragoș Alexandru Fodoreanu, arh. Mihai Rusu - S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Constantin Firtea - S.C. MIHUL S.R.L.

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03783 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” municipiul IAŞI Bd. Carol I 11

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1129 din 18.04.2022, CU 238 din 19.08.2021

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, extravilan, nr. cad. 63341, 61183

NR. PROIECT

04/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Arh. O. Rusu, Urb. M. Ursulean

S.C. BJORN DESIGN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BURUIANĂ CRISTIAN

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil ulterior completării documentației conform Ordin nr. 2701/30.12.2010

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1213 din 03.05.2022, CU 17 din 25.11.2020

OBIECTIVUL

Construire sală de educație fizică școlară Școala gimnazială „Axinte Uricariul” din comuna Scânteia, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scânteia, sat Scânteia – intravilan, nr. cad. 61109

NR. PROIECT

TE-17294

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect arh. Aniela Piron, arh. Alexandra Burlacu

S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA SCÂNTEIA PRIN PRIMAR MIHAI DARABANĂ

Regim de protectie

IS-II-m-B-04240 Biserica "Sf. Voievozi”, sat SCÂNTEIA; comuna SCÂNTEIA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1229 din 03.05.2022, CU 506 din 07.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare stații de încărcare pentru autovehicule electrice în mun. Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Mihai Costăchescu nr. 6, nr. cad. 155616, 145757

NR. PROIECT

E13/2022

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Serghei Voleanschi

S.C. RISE PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A PRIN DIRECTOR GENERAL DR. ING. MIHAIL DORUS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1136 din 19.04.2022, CU 2333 din 07.10.2021

OBIECTIVUL

Studiu de fezabilitate – „Iașul de după blocuri este orașul nostru”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, intravilan

NR. PROIECT

125/2022

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect arh. Florin Aursei, ing. Constantin Canciuc - S.C. VRLA S.R.L., B.I.A. FLORIN AURSEI S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-I-s-B-03506 Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului", municipiul IAŞI

IS-II-m-B-04060 Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Lipovenească, municipiul IAŞI, Splaiul Stâng Bahlui 4

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1149 din 20.04.2022, 2985 din 17.12.2021

OBIECTIVUL

Transformare spațiu de locuit în cabinet medical, amenajări interioare, construire balcon sub balcoane existente și acces direct din exterior.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, șoseaua Arcu nr. 14, bl. Z17, sc. 1, et. P, ap. 2, nr. cad. 121540-C1-U10

NR. PROIECT

25/APR 2022

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Andrei Bodnar - S.C. FASB CASA NOUA S.R.L.

Expertiza tehnică: ing. Ioan Rotărescu - S.C. PROSOFT GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

MATASARIU DANIELA ROXANA ȘI MATASARIU RĂZVAN CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03876 Casa Anastasie Fătu, municipiul IAŞI, Str. Florilor 1

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4436 din 30.12.2021, 452 din 16.02.2022, 1240 din 05.05.2022, CU 2533 din 22.10.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect în curs de execuție – autorizat cu AC nr. 377/28.04.2016 – Construire cabinete medicale pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 301/15.09.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mr. Popescu Eremia (fostă Labirint) nr. 7A-9, nr. cad. 170143, 132835, 122396

NR. PROIECT

3/2021

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Oana-Adriana Tomniuc - S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Șerbănoiu Ion, ing. Andrian Alexandru - S.C. ALECON PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

CĂLĂTORU MAGDA-LUMINIȚA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03860 Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13

IS-II-m-B-03861 "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1245 din 05.05.2022, CU 2996 din 21.12.2021

OBIECTIVUL

Modificări ale proiectului autorizat cu Autorizație de construire nr. 163/20.02.2020 „Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni conexe pe teren proprietate cu NC 162271 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 181/25.04.2007” – intrare în legalitate conf. PV Seria IS, nr. 001881 din data de 20.09.2021

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 43, nr. cad. 162270, 162271

NR. PROIECT

65/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Sebastian Săvescu - S.C. SAM CONCEPT S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Constantin Firtea, ing. Florin Aboaice – S.C. SABI STRUCTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KAUNU S..R.L. PRIN GHERCIU ANATOLIE

Regim de protectie

IS-II-m-B-04019 Biserica (Capela Sfinții Trei Ierarhi – Școala Normală “Vasile Lupu”) municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

IS-II-m-B-04020 Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi municipiul IAŞI Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

802 din 29.03.2022, 1247 din 05.05.2022,  CU 318 din 02.03.2022

OBIECTIVUL

Amplasare pergolă retractabilă, demontabilă – intrare în legalitate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 46, nr. cad. 136262-C1-U11

NR. PROIECT

5/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Oana-Adriana Tomniuc

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GASTROHALA S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-A-21021 Ruine zona hala centrală, municipiul IAŞI

IS-II-a-A-03954  Ansamblul fostei Mănăstiri "Sf. Sava", municipiul IAŞI, Str. Negri Costache 44

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1071 din 13.04.2022

OBIECTIVUL

Refacere și reparații glafuri de la geam după vechiul model.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 23, ap. 2

NR. PROIECT

 

FAZA   

 

PROIECTANT/

ELABORATOR 

 

BENEFICIAR

SÂRGHE EUGEN

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03786 Casă, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 23

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

305 din 02.02.2022, 732 din 14.03.2022, 1259 din 06.05.2022, CU 838 din 26.03.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, compartimentare interioară, extindere imobil existent, refacere împrejmuire, construire garaj și piscină.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă / str. Lt. Stoicescu nr. 34/1, nr. cad. 169263

NR. PROIECT

4

FAZA   

D.T.A.C.+D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ivona Gheorghe - S.C. MOKSHA CONCEPT S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Dan Olaru, dr. ing. Bobu Rusu Andrei - S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

GHICIUC ILIE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03896 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 30

IS-II-m-B-03897 Casă, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 32

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare arheologică preventivă/supraveghere arheologică

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4284 din 14.12.2021, 1255 din 06.05.2022,  C.U. 149 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2 și C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10, nr. cad. 125977

NR. PROIECT

73/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ungureanu Claudiu-Ștefan

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508   Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

203 din 20.01.2022, 865 din 24.03.2022, 1260 din 09.05.2022, CU 2187 din 28.09.2020

OBIECTIVUL

Construire Cămin studențesc – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 15, nr. cad. 152354

NR. PROIECT

803/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Octavia Popeea

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. OOPY ARHITECTURA S.R.L. împuternicit al COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII,  UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAȘI

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil ulterior completării documentației

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

870 din 24.03.2022, 1276 din 09.05.2022, CU 137 din 18.01.2022

OBIECTIVUL

Amenajare spațiu comercial în clădire existentă, reparații împrejmuire și amplasare sisteme publicitare pe fațada spațiului comercial existent (construcții cu caracter provizoriu, pe durata contractului de închiriere).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gării nr. 22, nr. cad. 162879, 162879-C1, 162879-C2

NR. PROIECT

157M/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Lungulescu Ioan Dragoș - S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

Studiu istoric de fundamantare: specialist atestat MCIN, Arh. Paul Valentin

Expertiză tehnică: ing. Szalontay Coloman Andrei - S.C. RECONS INJECT S.R.L.

Studiu geotehnic: ing. Alexandru Capanistei - S.C. GEOFOR PROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03893 Vama cu antrepozite "Vama Veche“, municipiul IAŞI, Str. Gării 22

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

REVENIRE

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1279 din 10.05. 2022

OBIECTIVUL

Intervenție de urgență la Podul de piatră situat în sat Zlodica, comuna Ceplenița, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ceplenița, sat Zlodica

NR. PROIECT

-

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Radu Andrei

ASOCIAȚIA ACTUM

BENEFICIAR

ASOCIAȚIA ACTUM

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04274 Pod de piatră, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04272 Beciul lui Zlodica, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

IS-II-m-B-04273 Biserica de lemn "Sf. Voievozi”, sat ZLODICA; comuna CEPLENIŢA

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil pentru propunerile prezentate spre consultare.

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1281 din 10.05. 2022, CU 394 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni conexe conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 345/31.08.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 75, nr. cad. 159879

NR. PROIECT

22/9.12.2020

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihaela-Gabriela Ioan

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA IOAN C. MIHAELA-GABRIELA

BENEFICIAR

IANCU SIMON ȘI IANCU DOINA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1048 din 11.04.2022, 1282 din 10.05.2022, CU 956 din 29.04.2020

OBIECTIVUL

Modernizare străzi în Municipiul Iași - Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona străzilor Sf. Andrei, b-dul A. Panu/strada Palat, strada Sf. Andrei, str. Trei Ierarhi, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tănăsescu

NR. PROIECT

505/2020

FAZA   

D.T.A.C. + D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Șef proiect Ing. Mihaela Ionescu, Ing. Elena Aursei, ing. Florin Ionescu  - S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Paul Filip Ciobănașu, arh. Nicoleta Caba – S.C. ARC DESIGN S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: dr. Dănuț Aparaschivei, dr. George Bilavschi, dr. Cătălin Hriban - Institutul de Arheologie Iași

Raport de cercetare arheologică preventivă: responsabil științific dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

Scurt studiu istoric zid de sprijin: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească 

IS-II-a-A-03957 Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-B-04077 Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-04076 Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

AVIZ FAVORABIL CU CONDIȚII

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1047 din 11.04.2022, 1284 din 10.05.2022, CU 717 din 20.03.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcție C1 identificată prin NC 161067.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palat nr. 4, nr. cad. 161067, 161067-C1-U1, 161067-C1-U2, 161067-C1-U3

NR. PROIECT

13-1/2020-2022

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ana-Maria Zup, arh. Andrei Nedelcu - S.C. RAICHMAN STUDIO S.R.L.

Studiu istoric: Dr. Sorin Iftimi

Studiu istorico-arheologic: dr. George Bilavschi - Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L. PRIN GHEORGHE SPATARIU

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domnească

IS-II-a-A-04076    Mănăstirea "Sf. Trei Ierarhi”, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 28

IS-II-m-B-04077   Şcoala generală nr. 1 "Gheorghe Asachi", municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 30

IS-II-a-A-03957    Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-A-03963   Muzeul Tiparului „Casa Dosoftei“ - Muzeul Literaturii Române, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 69

IS-II-m-B-03962   Biserica "Sf. Nicolae Domnesc" şi fragmente din zidul de incintă, municipiul IAŞI, Str. Panu Anastasie 65

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1283 din 10.05.2022, CU 1319 din 25.05.2021

OBIECTIVUL

Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Borcea nr. 8

NR. PROIECT

17/2022

FAZA   

D.T.A.C. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Aurora-Irina Dumitrașcu

S.C. UBICUU ARCHITECTS S.R.L.

BENEFICIAR