Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

ORDINEA DE ZI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

Şedinţa din 8 DECEMBRIE 2022 de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

 

judeţul iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3039 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în scopul construirii de locuințe.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, nr. cad. 66372, 64946, 67336, 67337

NR. PROIECT

15/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CADO-TECHNIQUE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3040 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de modernizare și extindere secție A.T.I. în spații existente în corpurile C1, C2, C9 și C22 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Conta nr. 2, nr. cad. 161631

NR. PROIECT

92/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-a-B-03914        Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-IV-m-B-04356 Monumentul doctorului Ludwig Russ, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1, în curtea spitalului "Sf. Spiridon"

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3041 din 14.11.2022  CU 1320 din 06.07.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de reabilitare și modernizare grupuri sanitare (corpuri C1, C2, C3, C8, C10, C11, C15, C20) pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Conta nr. 2, nr. cad. 161631

NR. PROIECT

93/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L., S.C. EMPIRE PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-a-B-03914        Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-IV-m-B-04356 Monumentul doctorului Ludwig Russ, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1, în curtea spitalului "Sf. Spiridon"

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3043 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

PUZ - Construire capacitate energetică Scobinți, comuna Scobinți, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Scobinți, extravilan

NR. PROIECT

22/22SC1

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ASRA WSE ENGINEERING S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ECO SOURCE ENERGY S.R.L.

Regim de protectie

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3045 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare, cosmetizare fațade și amenajări interioare la sala de sport și corp anexă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ion Creangă nr. 37, nr. cad. 152882-C1, 152882-C2, 152882-C3, 152882-C4, 152882-C5, 152882-C6

NR. PROIECT

237/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONS-PRO L.I.D. S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. BIM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Regim de protectie

IS-II-m-B-04088   Şcoală tip "Spiru Haret", municipiul IAŞI, Str. Vasile Lupu 63

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3046 din 14.11.2022 CU 567 din 09.03.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare termică – Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei nr. 70, nr. cad. 154462

NR. PROIECT

248/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. HABITARIA S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. SOLID PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL MADGEARU”

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-A-04074   Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-m-B-03927   Casă, municipiul IAŞI, Str. Langa Nicolae, colonel 13

IS-II-m-B-03928   Casă, municipiul IAŞI, Str. Langa Nicolae, colonel 15

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3047 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcții identificate NC 157904-C1, NC 157904-C2, NC 157904-C3, NC 131323-C1, NC 141247-C1, NC 141247-C2, NC 142925-C1, NC 142925-C2, NC 171788-C1, NC 142406-C1.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Col.Langa / Sf. Petru Movilă nr. 4 / 71

NR. PROIECT

45/2021

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. BIM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

ARHIESCOPIA IAȘILOR prin TĂNASĂ MARIUS

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-A-04069.04 Trei clădiri administrative, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

IS-II-m-B-03769   Baia comunală, municipiul IAŞI, Str. Crişan 16

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3049 din 14.11.2022

OBIECTIVUL

Reparații șarpantă și înlocuire învelitoare, consolidare, reparații curente, demolare parțială și extindere pe aliniament existent la imobil proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Zlataust nr. 8, nr. cad. 156456, 156456-C1

NR. PROIECT

25/2022

FAZA     

D.T.A.C., P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MODERN ARCHITECTURE STUDIO S.R.L. IASI

BENEFICIAR

PAROHIA „SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR” PRIN PREOT PAROH GHEORGHE POPA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-B-04094    Biserica "Sf. Ioan Gură de Aur" cu mormântul lui Barbu Lăutarul, municipiul IAŞI, Stradela Zlataust 5

IS-II-m-B-03802   Casa memorială Otilia Cazimir, municipiul IAŞI, Str. Cazimir Otilia 4

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3073 din 16.11.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente, construire locuință individuală, împrejmuire și organizare de șantier pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradala Plopii fără Soț nr. 1, intravilan zona Bucium, nr. cad. 153897

NR. PROIECT

6/2022

FAZA     

D.T.A.D., D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. IDEI XC S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-II-m-B-03759   Palatul Mihai Sturza, azi Sediu S.C. Agroindustriala Bucium, municipiul IAŞI, Fundac Plopii fără Soţ 18-22

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3087 din 18.11.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire unitate de cazare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Bucium, nr. cad. 18964, 19815

NR. PROIECT

076/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

 

11.

Nr.reg.DJC IASI

3101 din 21.11.2022

OBIECTIVUL

Împrejmuire, reparații capitale locuință, îmbunătățire funciară pe limita de proprietate (zid de sprijin, etc.).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Macazului nr. 15A, nr. cad. 136394

NR. PROIECT

662/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R.L. SUCEAVA

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-a-B-03993    Ansamblul urbanistic de locuinţe "Pavilioanele C.F.R."- 15 clădiri, municipiul IAŞI, Str. Peneş Curcanu, Cartier Aurora -str. Aurora nr. 15, 17, 18, 20, stradela Macazului

nr. 2 şi 4, strada Macazului 2, 3, 4,5, 6, 8, 10, 14, 16

12.

Nr.reg.DJC IASI

3117 din 22.11.2022

OBIECTIVUL

Reabilitare și modernizare Parc Grădina Copou.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I – Grădina Copou, nr. inv. 8725

NR. PROIECT

2/03.08.2022

FAZA     

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ROEST SERVICE S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-III-m-B-04280 Bustul lui Mihai Eminescu, municipiul IAŞI, Bd. Carol I, în Grădina Copou

IS-III-m-B-04293 Bustul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04294 Bustul lui Mihai Eminescu, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04295 Bustul lui Nicolae Gane, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04296 Monumentul poetei Veronica Micle, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04297 Bustul lui Costache Negruzzi, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04298 Bustul lui Iacob Negruzzi, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04299 Bustul lui Gheorghe Panaitescu Bardasare, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04300, Bustul lui Constantin D. Stahi, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, Grădina Copou

IS-III-m-B-04290, Obeliscul leilor, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 31, în Grădina Copou

13.

Nr.reg.DJC IASI

3118 din 22.11.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Introducere teren în intravilan în scopul Construirii de locuințe individuale (unifamiliale) pe teren proprietate și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, extravilan Iași – zona Popricani Cârlig

NR. PROIECT

19/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER ARCHINSPACE S.R.L. IASI

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

 

 

14.

Nr.reg.DJC IASI

3131 din 24.11.2022

OBIECTIVUL

Intrare în legalitate – Modificare proiect în curs de execuție conform AC nr. 1500/23.12.2019 – Construire locuință pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 396/29.11.2016.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Armeană nr. 2, nr. cad. 145312

NR. PROIECT

12/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. BLAJ STAR S.R.L. IASI

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03710 Casă, municipiul IAŞI, Str. Armeană 9

IS-II-m-B-03713   Biserica Armeană "Sf. Născătoare”, municipiul IAŞI, Str. Armeană 22

15.

Nr.reg.DJC IASI

3132 din 24.11.2022

OBIECTIVUL

Construire parc eolian, rețele electrice de transport, stație de transformare, amenajare drumuri existente și construire drumuri noi de acces.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, intravilan

NR. PROIECT

74/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. MOLDOVA EOLIAN S.R.L.

Regim de protectie

 

16.

Nr.reg.DJC IASI

3170 din 28.11.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de reabilitare, extindere (verticală) și modernizare Hală CFDP (corp C4) la imobil identificat NC 169186-C4 – Facultatea de Construcții și Instalații.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 1-73, nr. cad. 169186-C4

NR. PROIECT

571/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. URBANO ARHITECT S.R.L., S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03506      Situl arheologic de la Iaşi, punct "Splaiul Bahluiului", municipiul IAŞI

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3171 din 28.11.2022

OBIECTIVUL

Amplasare firmă luminoasă și panou publicitar.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Vasile Conta nr. 9, nr. cad. 123399, 123399-C1

NR. PROIECT

52/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. MBR STUDIO PLAN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. CARTIERUL CAROL S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03810 Casa A.D. Xenopol, municipiul IAŞI, Str. Conta Vasile 9

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3175 din 28.11.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Construire locuință individuală prin demolare parțială clădiri existente.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Dr. Iacob Cihac nr. 24, nr. cad. 148934, 148934-C1/C2

NR. PROIECT

16/2022

FAZA     

P.U.Z. – C.P.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER UNGUREANU S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04041   Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril”, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 20

IS-II-m-B-04046   Casa Buţureanu, municipiul IAŞI, Str. Sf. Atanasie 28

IS-II-m-B-04015   Casă, municipiul IAŞI, Str. Rece 1

IS-II-m-B-04055   Institutul de Anatomie, municipiul IAŞI, Str. Sfântul Teodor 32

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3187 din 29.11.2022

OBIECTIVUL

Schimbare de destinație din locuință în laborator tehnici dentare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr. 52, nr. cad. 122339, 122339-C1

NR. PROIECT

4/2022

FAZA     

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. NOVATECTURA S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. TOTAL BUILDING DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. ORTHO PREMIUM LAB S.R.L. PRIN AMIHAIESII BOGDAN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04035   Casa scriitoarei Magda Isanos, municipiul IAŞI, Str. Săulescu 19-A

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3200 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – C.P. Construie imobil casă parohială.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 26, nr. cad. 163655, 163665-C1/C13

NR. PROIECT

19/2022

FAZA     

P.U.Z.-C.P. - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER UNGUREANU S.R.L.

BENEFICIAR

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04073   Casa Orest Tafrali, azi tipografia Episcopiei Catolice, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26

IS-II-m-A-04074   Catedrala romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului“           , municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 26, s.a.

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3189 din 01.12.2022

OBIECTIVUL

Construire clădire sediu FUNDAȚIA EUROED – Autorizare lucrări executate fără autorizație de construire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arcu nr. 8 – strada Florilor nr. 1C, nr. cad. 169465, 168614

NR. PROIECT

04/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. STRUCTURISTICA S.R.L.

BENEFICIAR

FUNDAȚIA EUROED

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3191 din 01.12.2022

OBIECTIVUL

Extindere clădire existentă pentru construire centru de neuroexcelență.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Ateneului nr. 2, nr. cad. 126846, 126846-C1

NR. PROIECT

138/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TESSERACT ARCHITECTURE S.R.L.

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU” IAȘI PRIN EVA LUCIAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03831   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 4      

IS-II-m-B-03832   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 6      

IS-II-m-B-03833   Casă, municipiul IAŞI, Str. Creangă Ion 10    

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3199 din 01.12.2022, CU 58 din 18.01.2021

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Construire supermarket și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, rcelame pe fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branșamente la utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 42, nr. cad. 143982

NR. PROIECT

35/2021

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. AXLINE STUDIO S.R.L., S.C. IM DESIGN STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

S.C ROPHARMA S.A.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03756    Ansamblul spitalului Socola, municipiul IAŞI, Şos. Bucium 36

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3202 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Construirea unei clădiri cu funcțiunea de rezidențial, spații comerciale, servicii, servicii medicale, alimentație publică, amenajări exterioare, parcare subterană cu regim de înălțime 2S+P+7E conform PUZ aprobat prin HLCL nr. 100/28.02.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sfantul Andrei nr. 41, 41A, 43, 45, strada Iancu Bacalu nr. 1, 1A și Fundac Pralea FN

NR. PROIECT

16/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1971 din 25.07.2022, 3203 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Construire locuință individuală, amenajare teren și împrejmuire.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Titu Maiorescu nr. 3, nr. cad. 170084

NR. PROIECT

05/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ALIPHERA S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504 - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03933   Casă, municipiul IAŞI, Str. Maiorescu Titu 1

IS-II-m-B-03934   Casă, municipiul IAŞI, Str. Maiorescu Titu 7

IS-II-m-B-03935   Casă, municipiul IAŞI, Str. Maiorescu Titu 9, s.a.

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3206 din 05.12.2022 CU 850 din 27.04.2022

OBIECTIVUL

Demolare clădiri C13 și C14.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Cuza Vodă nr. 34, nr. cad. 125272

NR. PROIECT

07/2022

FAZA     

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN S.R.L.

 

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE „CUZA VODĂ” IAȘI

Regim de protectie

COD LMI-IS-I-s-A-03504 – CENTRUL ISTORIC SI CURTEA DOMNEASCA

COD LMI-IS-II-a-B-03847– MATERNITATEA CUZA VODA

COD LMI-IS-II-m-B-03847.01 – CASA MARELUI VORNIC GRIGORE GHICA

COD LMI-IS-II-m-B-03847.02 – MATERNITATEA CUZA VODA

COD LMI IS-II-m-B-04050 – CASA

COD LMI IS-II-a-A-03735 – TEATRUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI”

COD LMI IS-II-m-A-03735.01 – PRIMA UZINA ELECTRICA

COD LMI IS-II-a-B-03846 – FILARMONICA „MOLDOVA ”

COD LMI IS-II-m-B-03846.01 – „NOTRE DAME DE SION”

COD LMI IS-II-m-B-03846.02 – CASA ALECU BALS

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2609 din 29.09.2022, 2948 din 02.11.2022, 3208 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Modernizare, reconversie clădire nr. cad. 63830-C1-U2 în pensiune, lucrări executate fără autorizație de construire.

ADRESA

județul Iași, comuna Victoria, sat Sculeni – intravilan, nr. cad. 63830, 63830-C1, 63831

NR. PROIECT

37/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. D.T.A.C. DEVELOPMENT S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. CORPOREX S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04244   Biserica "Sf. Nicolae”, sat SCULENI; comuna VICTORIA

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3221 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Modificare proiect autorizat cu AC nr. 107/2021, aflat în curs de execuție – adaptare după desfacerea tencuielilor la fațadă (formă, dimensiuni, nr. ferestre).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Păcurari nr. 115 A, nr. cad. 147518

NR. PROIECT

170/C/2016

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. LUISIER S.R.L.

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03992 Fabrica de Tricotaje ”Moldova” (corp vechi) şi sediu Mica Industrie, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 115

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3222 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Consolidarea și restaurarea Bisericii Vovidenia a Mănăstirii Stavnic din sat Schitul Stavinc, comuna Voinești, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Schitul Stavnic, nr. cad. 60323

NR. PROIECT

195/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI

 

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA STAVNIC

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04243.01 Biserica "Vovidenia", sat SCHITU STAVNIC; comuna VOINEŞTI

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3223 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, anexe gospodărești și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Teodor Codrescu nr. 17, nr. cad. 124582

NR. PROIECT

20/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER ARHINFUSION S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03793   Spital Clinic nr. 2, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 50

IS-II-m-B-03794 Casa Kamner, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 54

IS-II-m-B-20187   Cazarma Copou, municipiul IAŞI, Aleea Ghica Grigore 2

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3224 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Construire anexă socială „Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena” Parohia „Sfânta Treime” Frenciugi, sat Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Drăgușeni, sat Frenciugi, nr. cad. 60093

NR. PROIECT

87/2022

FAZA     

P.T.H.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. SEPRIS S.R.L.

BENEFICIAR

PAROHIA „SFÂNTA TREIME” FRENCIUGI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04160   Biserica "Sf. Treime”, sat FRENCIUGI; comuna DRĂGUŞENI

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3226 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcții identificate NC 150239-C1, NC 141127-C2, NC 141127-C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Arh. G. M. Cantacuzino nr. 18 – Corp B, 18

NR. PROIECT

45-1/2021

FAZA     

D.T.A.D., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. ATELIER DE ARHITECTURĂ SESCU S.R.L.

 

BENEFICIAR

ARHIESCOPIA IAȘILOR

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-03769   Baia comunală, municipiul IAŞI, Str. Crişan 16

IS-II-m-A-04069.04, Trei clădiri administrative, municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 16

33.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3227 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Construire locuință individuală, împrejmuire, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, organizare de șantier.

ADRESA

județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Ursului, nr. cad. 95214

NR. PROIECT

135/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-B-03680      Fortificaţia de pământ de la Valea Ursului - "Cetăţuia", sat VALEA URSULUI; comuna MIROSLAVA

IS-I-s-B-03681      Aşezare, sat VALEA URSULUI; comuna MIROSLAVA

34.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3228 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Renovarea energetică a Palatului Administrativ Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Anastasie Panu nr. 60

NR. PROIECT

77/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CORAMS GRUP S.R.L.

BENEFICIAR

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

35.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3229 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente și Construire pavilion administrativ sediu Apavital în localitatea Podu Iloaiei, județul Iași, refacre împrejmuire, racord canalizare și gaz și suplimentare putere instalație electrică.

ADRESA

județului Iași, oraș Podu Iloaiei, strada Națională, nr. cad. 61532

NR. PROIECT

49/2022

FAZA     

P.T.H+D.D.E.+C.S.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. APAVITAL S.A.

Regim de protectie

 

36.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3230 din 05.12.2022 CU 04 din 20.05.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de restaurare la Castelul Sturdza, din sat Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Butea, sat Miclăușeni, Aleea principesa Olga Sturza nr. 1

NR. PROIECT

1093-c/2022

FAZA     

P.T.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 S.C. PRODID S.R.L

 

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-04199.02 Castelul Sturza, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-a-B-04199    Mănăstirea Miclăuşeni, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.01 Biserica "Sf. Voievozi”, "Buna Vestire”, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

IS-II-m-B-04199.03 Parc, sat MICLĂUŞENI; comuna BUTEA

37.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2981 din 03.11.2022, 3231 din 05.12.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de amenajare Centru de Oncologie Euroclinc Radioterapie Spital Spiridon Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Independenței nr. 1

NR. PROIECT

134/2022

FAZA     

AVIZ

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. HIGH LIGHT PROJECT S.R.L. IAȘI

 

BENEFICIAR

S.C. CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-a-B-03914    Ansamblul spitalului "Sf. Spiridon“, municipiul IAŞI, Bd. Independenţei 1

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

38.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3064 din 16.11.2022

OBIECTIVUL

Semaforizare intersecție între str. Elena Doamna cu str. Cucu și str. Sărăriei (zona Curtea de apel Iași – A.J.O.F.M.).

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Elena Doamna intersecție cu str. Cucu și str. Sărăriei

NR. PROIECT

448

FAZA     

P.T.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CANEL S.A.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

39.

Nr.reg.DJC IASI/CU

3130 din 24.11.2022

OBIECTIVUL

Consultare privind adresa MC-DPC nr. 7214/17.11.2022 referitoare la proiectul: PUZ construire locuință colectivă și împrejmuire teren – demolare corp C1 și C2 - județul Iași, municipiul Iași, strada Funcționarilor nr 2, CF 153877

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

 

BENEFICIAR

D.J.C. IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

 

JUDETUL VASLUI

40.

Nr.reg.DJC Vaslui

2542/ 10.11.2022

Solicitare completări nr.2559/ 11.11.2022

Solicitare completări nr.2775/ 29.11.2022

Completat cu nr.

OBIECTIVUL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL - CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI „ZEN GRAND”

ADRESA

- extravilan comuna Zorleni, tarla 15, CF 70956, județul Vaslui

NR. PROIECT

05/11/ 2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. ARHITECTURE CONCEPT MH S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

 

41.

Nr.reg.DJC Vaslui

2540/ 10.11.2022

Solicitare completări nr.2560/ 11.11.2022

Solicitare completări nr.2777/ 29.11.2022

Completat cu nr.

OBIECTIVUL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN SCOPUL - CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI „ZEN GRAND”

ADRESA

- extravilan comuna Zorleni, tarla 36, CF 72087, județul Vaslui

NR. PROIECT

05/11/ 2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. ARHITECTURE CONCEPT MH S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

 

42.

Nr.reg.DJC Vaslui

2573/ 14.11.2022

Solicitare completări nr. 2774/ 29.11.2022

Completat cu nr. 2811/ 05.12.2022

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE

ADRESA

str. Aleea Veronica Micle, nr. 2A, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

EVT16/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. EUROVEST S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI VS-II-m-B-06725, str. Mihai Eminescu, nr. 1, municipiul Bârlad, datare 1957-1959.

43.

Nr.reg.DJC Vaslui

2600/ 16.11.2022

Solicitare completări nr.2773/ 29.11.2022

Completat cu nr.

OBIECTIVUL

OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE DESFIINȚARE CORP C2,C3,C4,C5,C6 ȘI CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE

ADRESA

- str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

57Y/2022

FAZA     

D.T.A.D.+D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Casă, azi Școala de Muzică și Arte Plastice “N. Tonitza”, cod LMI VS-II-m-B-06743.01, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 6, municipiul Bârlad, datare 1896-1901.

44.

Nr.reg.DJC Vaslui

2638/ 21.11.2022

Solicitare completări nr.2791/ 29.11.2022

Completat cu nr.

OBIECTIVUL

REABILITARE TERMICĂ, ENERGETICĂ ȘI MODERNIZARE SEDIU DETAȘAMENT DE POMPIERI BÂRLAD DIN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PODUL ÎNALT” AL JUDEȚULUI VASLUI

ADRESA

- str. Nicolae Bălcescu, nr. 24, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

19/2022

FAZA     

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. INKSHAPE S.R.L.

 

BENEFICIAR

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „PODUL ÎNALT” AL JUDEȚULUI VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” - Secția TBC, cod LMI VS-II-m-B-06723, str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, municipiul Bârlad, datare 1926-1954.

45.

Nr.reg.DJC Vaslui

2661/ 22.11.2022

Solicitare completări nr.2780/ 29.11.2022

Completat cu nr. 2806/ 05.12.2022

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE ȘI RECONSTRUIRE GARAJ

ADRESA

- str. Alexandru cel Bun, nr. 1, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

904/021

FAZA     

D.T.A.D.+D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. EVOMAYA DESIGN S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Casa Bulbuc, azi Casa Boghiu și Dumitrașcu, cod LMI VS-II-m-B-06730, Bd. Epureanu, nr. 25, municipiul Bârlad, datare 1910.

46.

Nr.reg.DJC Vaslui

2677/ 23.11.2022

Solicitare completări nr.2778/ 29.11.2022

Completat cu nr. 2803/ 05.12.2022

OBIECTIVUL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA ECONOMICĂ NORD MUNICIPIUL BÂRLAD ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN IMOBILE AFLATE ÎN EXTRAVILAN

ADRESA

- extravilan și intravilan municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

15Y/2022

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.

 

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

47.

Nr.reg.DJC Vaslui

2684/ 23.11.2022

Solicitare completări nr.2772/ 29.11.2022

Completat cu nr. 2812/05.12.2022

OBIECTIVUL

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - HALĂ CU STRUCTURĂ METALICĂ PENTRU ADĂPOSTIRE UTILAJE AGRICOLE

ADRESA

- extravilan municipiul Huși, C.F. 74225, județul Vaslui

NR. PROIECT

72Y/2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. YOUPLAN DEVELOPMENT S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

48.

Nr.reg.DJC Vaslui

2765/ 28.11.2022

Solicitare completări nr.2771/ 29.11.2022

Completat cu nr. 2788/ 29.11.2022

OBIECTIVUL

DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E+2E PARȚIAL, GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

ADRESA

- str. George Topârceanu, nr. 1K, municipiul Bârlad, județul Vaslui

NR. PROIECT

3/2022

FAZA     

D.T.A.D.+D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. GOCONCEPT DESIGN STUDIO S.R.L.

 

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” (pavilioanele A-G), cod LMI VS-II-m-B-06725, str. Mihai Eminescu, nr. 1, municipiul Bârlad, datare 1957-1959.

49.

Nr.reg.DJC Vaslui

2810/ 05.12.2022

 

OBIECTIVUL

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUIRE LABORATOR DE MICROBIOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

ADRESA

- str. Ștefan cel Mare, nr. 233, municipiul Vaslui, județul Vaslui

NR. PROIECT

38/2022

FAZA     

S.F.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. ING-PROMAR S.R.L.

 

BENEFICIAR

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Școala Normală de Băieți, azi Spitalul TBC, cod LMI VS-II-a-B-06712, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

- Locuința directorului, azi Dispensarul TBC, cod LMI VS-II-m-B-06712.01, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926;

- Școală, azi Secția Pneumoftiziologie , cod LMI VS-II-m-B-06712.02, str. Ștefan cel Mare, nr. 233A, municipiul Vaslui, datare 1923-1926.

50.

Nr.reg.DJC Vaslui

1787/23.08.2022

Solicitare completare nr.2000/14.09.2022

Completat cu nr. 2069/21.09.2022

Aviz nefavorabil nr. 103/Z/2022

2453/02.11.2022

Aviz nefavorabil nr. 119/Z/2022

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE TERASĂ SEZONIERĂ

ADRESA

Str. Ștefan cel Mare, nr. 59, municipiul Vaslui, județul Vaslui

NR. PROIECT

640/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C.”COMPANIA EMO” S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. LOTURI SERVICE S.R.L.

Regim de protectie

Monument istoric:

- Casa Luchian cod LMI VS-II-m-B-06709, str. Ștefan cel Mare, nr. 59, municipiul Vaslui, datare 1901;

În zona de protecție a monumentelor istorice:

- Ansamblul de arhitectură ”Str. Ștefan cel Mare” , cod LMI: VS-II-m-B-06703, str. Ștefan cel Mare, nr. 43-45, 49-59, 58-62, municipiul Vaslui, datare mijl. Sec. XIX-prima jum. Sec. XX;

- Casa Peride, azi sediul PSD, cod LMI: VS-II-m-B-06706, str. Ștefan cel Mare, nr. 55, municipiul Vaslui, datare sf. Sec. XIX-înc. Sec. XX;

- Casa Popescu, azi Centrul Militar Județean Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06707, str. Ștefan cel Mare, nr. 57, municipiul Vaslui, datare 1891.

51.

Nr.reg.DJC Vaslui

2816/06.12.2022

 

OBIECTIVUL

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - PARC EOLIAN HOCENI-DIMITRIE CANTEMIR

ADRESA

- extravilan comuna Hoceni, județul Vaslui

- extravilan comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui

NR. PROIECT

1224/ 2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S.C. BDP CONSTRUCT S.R.L.

 

BENEFICIAR

S.C. OMNYENERGY PRODUCTION S.R.L.

Regim de protectie

-

 

 

JUDETUL BACĂU

52.

Nr.reg.DJC Bacău

3896/17.11.2022

OBIECTIVUL

Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, comuna Letea Veche, județul Bacău (revenire și completări)

ADRESA

Comuna Letea Veche, județul Bacău

NR. PROIECT

17/2017 și 04/2022

FAZA     

Doc. avize

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. LEF PROIECT S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

U. A. T. Letea Veche

Regim de protectie

 

53.

Nr.reg.DJC Bacău

3095/29.09.2022

OBIECTIVUL

Autorizarea executării lucrărilor de „Extindere casă praznicală – intrare în legalitate conform Proces Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 1/02.08.2022 încheiat de Primăria comunei Scorțeni, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău” (revenire și completări)

ADRESA

sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău

NR. PROIECT

73/2022

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. DAILY PROJECT STUDIO S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice Ansamblul bisericii „Sf. Voievozi”, cod LMI: BC-II-a-A-00899 și Biserica „Sf. Voievozi”,

cod LMI: BC-II-m-B-20945, sat Scorțeni, comuna Scorțeni,

județul Bacău

54.

Nr.reg.DJC Bacău

3547/26.10.2022

OBIECTIVUL

Construire hale și racord la utilități (revenire și completări)

ADRESA

str. Vasile Alecsandri, nr. 18, oraș Comănești, județul Bacău

NR. PROIECT

MAS 15/2022

FAZA     

P. U. D.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. MAS-ART DESIGN S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană fizică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul palatului Ghika Ghika-Comănești, azi Muzeul de etnografie și artă „Dimitrie

Ghika-Comănești”, cod LMI: BC-II-a-A-00816, str. Republicii, nr.

38, oraș Comănești, județul Bacău

55.

Nr.reg.DJC Bacău

3548/26.10.2022

OBIECTIVUL

Construire clădire de tip modulară, cu destinația de producție confecții și prezentare, utilități (revenire și completări)

ADRESA

str. Vasile Alecsandri, nr. 18, oraș Comănești, județul Bacău

NR. PROIECT

MAS 14/2022

FAZA     

P. U. D.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. MAS-ART DESIGN S. R. L.

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Ansamblul palatului Ghika Ghika-Comănești, azi Muzeul de etnografie și artă „Dimitrie

Ghika-Comănești”, cod LMI: BC-II-a-A-00816, str. Republicii, nr.

38, oraș Comănești, județul Bacău

56.

Nr.reg.DJC Bacău

2969/19.09.2022

OBIECTIVUL

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică – DJTS Bacău – Transelectrica Bacău

ADRESA

străzile: Spiru Haret, Calea Mărășești, 9 Mai, Bd. Unirii și str.

Tecuciului, municipiul Bacău; străzile:

Tecuciului, Ion Creangă, Preot Emil Pavel și Drum Comunal –

U. A. T. Letea Veche, județul Bacău

NR. PROIECT

797591/28/2021

FAZA     

S. F.  

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. GAUSS S. R. L. TIMIȘOARA

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice, conform

P. U. G. al Municipiului Bacău (Aviz nr. 396/U/2010 al

Ministerului Culturii), aprobat prin H. C. L. a Municipiului

Bacău nr. 84/13.04.2012

57.

Nr.reg.DJC Bacău

3884/16.11.2022

OBIECTIVUL

Modificare limită intravilan, construire locuință individuală, anexă gospodărească și branșamente utilități

ADRESA

intravilanul și extravilanul municipiului Onești, județul Bacău

NR. PROIECT

9/2022

FAZA     

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

B. I. A. BEURAN EUGENIA

BENEFICIAR

Persoane fizice

Regim de protectie

 

58.

Nr.reg.DJC Bacău

3965/22.11.2022

OBIECTIVUL

Hală producție și platformă tehnologică

ADRESA

extravilanul comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău

NR. PROIECT

25/19.08.2022

FAZA     

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. PRODOMUS S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoane fizice

Regim de protectie

 

59.

Nr.reg.DJC Bacău

4052/29.11.2022

OBIECTIVUL

Modernizare, etajare și schimbare destinație corp C2 din construcție administrativă în corp unitate de cazare

ADRESA

str. Cuza Vodă, nr. 4, municipiul Bacău

NR. PROIECT

59/2022

FAZA     

D. T. A. C.  

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. DAILY PROJECT STUDIO S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casa Poltzer, cod LMI:

BC-II-m-B-00768, str. Cuza Vodă, nr. 6, municipiul Bacău

60.

Nr.reg.DJC Bacău

4018/24.11.2022

OBIECTIVUL

Spor putere energie electrică Clinica medicală S. C. DEJTRANS S. R. L., str. 9 Mai, nr. 28-30, localitatea Bacău, județul Bacău

ADRESA

str. 9 Mai, nr. 28-30, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

P02/37/2022

FAZA     

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. ENA ELECTRIC S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Fostele Birouri ale

Comerțului și Clădirea Poștei, azi Oficiul poștal nr. 1, cod LMI:

BC-II-m-B-00774, str. Mărășești, nr. 3, municipiul Bacău, județul

Bacău

61.

Nr.reg.DJC Bacău

4051/29.11.2022

OBIECTIVUL

Extindere terasă acoperită (anexă magazie)

ADRESA

str. Dumbrava Roșie, nr. 2, municipiul Bacău

NR. PROIECT

2125/2022

FAZA     

D. T. A. C.  

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. BIROU DE ARHITECTURĂ ARTDECO S. R. L. BACĂU

BENEFICIAR

Persoană juridică

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casa Mircea

Cancicov, cod LMI: BC-II-m-B-00758, str. Vasile Alecsandri,

nr. 3, municipiul Bacău

62.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere ansamblul monumentului istoric Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

63.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Biserica „Sf. Voievozi” – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.01, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

64.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Ruinele casei domnești a lui Gheorghe Ștefan – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.02, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

65.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Ruine școala domnească – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.03, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

66.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Ruine chilii – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.04, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

67.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Turn clopotniță – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.05, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

68.

Nr.reg.DJC Bacău

 

OBIECTIVUL

Fișa analitică de inventariere monument istoric Zid de incintă – Fosta mănăstire Cașin, cod LMI: BC-II-a-A-00856.06, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău

ADRESA

 

NR. PROIECT

 

FAZA     

 

PROIECTANT

ELABORATOR    

Arhitect Andrei Pâslariu

BENEFICIAR

Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

Regim de protectie

 

69.

Nr.reg.DJC Bacău

3913/17.11.2022

OBIECTIVUL

Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Oncești, județul Bacău

ADRESA

Comuna Oncești, județul Bacău

NR. PROIECT

1080/2022

FAZA     

S. F.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. HYDRO PROJECT & CONSULTING S. R. L.

BENEFICIAR

U. A. T. ONCEȘTI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice din comuna

Oncești (conform PUG Oncești, aviz nr. 11/31.03.2010 al DJCCPCN

Bacău)

70.

Nr.reg.DJC Bacău

4115/06.12.2022

OBIECTIVUL

Restaurarea patrimoniului cultural al ansamblului bisericii „Cuvioasa Parascheva”, oraș Târgu Ocna, județ Bacău

ADRESA

str. Gheorghe Doja, nr. 5, oraș Târgu Ocna, județul Bacău

NR. PROIECT

364/06.11.2022

FAZA     

D. A. L. I.

PROIECTANT

ELABORATOR    

S. C. POLARH-DESIGN S. R. L.

BENEFICIAR

PAROHIA PRECISTA TÂRGU OCNA

Regim de protectie

Monument istoric Ansamblul bisericii „Cuvioasa

Paraschiva”, cod LMI: BC-II-a-B-00907, str. Gheorghe Doja, nr. 5,

oraș Târgu Ocna, județul Bacău

 

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV D.J.C. IAȘI – Bobi APĂVĂLOAEI________________________________

 

 

 

ANUNȚ  - 25.11.2022

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, pentru luna decembrie, va avea loc

în ziua de joi 8 decembrie 2022, ora 09.00, la sediul D.J.C. Iași.

În cadrul ședinței vor fi analizate documentațiile depuse

până la data de luni 5 decembrie 2022, ora 12.00,

la direcțiile județene care compun C.Z.M.I.nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău).

Ordinea de zi a ședinței se va publica în data de 07 decembrie 2022.

secretar comisie

director DJC Iași,

Bobi Apăvăloaei

                                  

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ IAȘI

COMISIA ZONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE NR. 5

REZOLUȚII - Şedinţa din 10-18-24 NOIEMBRIE 2022

de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  și D.J.C. VASLUI

 

judeţul Iaşi

1.

Nr.reg.DJC IASI

2053 din 05.08.2022, 2627 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Reamenajare spațiu comercial produse nealimentare și birou în spațiu comercial alimentație publică – restaurant.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20

NR. PROIECT

1/2021

FAZA     

EMITERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PETRO GRUP S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-04071   Casă municipiul IAŞI, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 18-20

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu condiții

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2024 din 02.08.2022, 2638 din 03.10.2022

OBIECTIVUL

Construire trei locuințe individuale pe teren proprietate, îmrejmuire teren, anexe aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități.

ADRESA

județul Iași, comuna Aroneanu, sat Aroneanu, nr. cad. 62457

NR. PROIECT

86/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. CONTURM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANE FIZICE

Regim de protectie

IS-I-s-A-03517 Situl arheologic de la Aroneanu, punct din "Vatra satului" sat ARONEANU; comuna ARONEANU         "Vatra satului", în jurul Bisericii "Sf. Nicolae - Aroneanu" şi grădinile înconjurătoare

IS-II-m-A-04098   Biserica "Sf. Nicolae”, sat ARONEANU; comuna ARONEANU

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu cercetare arheologică preventivă

3.

Nr.reg.DJC IASI

2679 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Reparații capitale, refuncționalizare și etajare imobile existente C1, C2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Crivăț nr. 2, nr. cad. 159725

NR. PROIECT

13/2021

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

ATELIER UNGRUEANU S.R.L.

Expertiza tehnică: S.C. TRUST CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

 

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

4.

Nr.reg.DJC IASI

2689 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări de consolidare și reabilitare construcție corp C14 – pavilion administrativ.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Petru Movilă nr. 38, nr. cad. 134246, 134246-C1

NR. PROIECT

566/2022

FAZA     

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

.C. SAM IDEAS S.R.L. IAȘI

Studiu istoric: S.C. GENESIS S.R.L.

Expertiză tehnică: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. DELGAZ GRID S.A.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric și Curtea Domnească

IS-II-m-B-04086   Uzina electrică, municipiul IAŞI, Str. Uzinei 38

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

5.

Nr.reg.DJC IASI

2691 din 06.10.2022

OBIECTIVUL

Amenajare teren de sport (Montare suprafață de joc și împrejmuire) – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, nr. cad. 138575

NR. PROIECT

CIV-07-2021

FAZA     

D.T.A.C.+P. TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04089   Palatul de vară a lui Ioniţă Sandu Sturza, municipiul IAŞI, Str. Viticultorilor 30

IS-III-m-B-04317 Bustul lui Vasile Lupu, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46, în curtea Şcolii Normale “Vasile Lupu”

IS-II-m-B-04020   Şcoala Normală "Vasile Lupu" corp vechi, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 46

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Aviz favorabil cu supraveghere arheologică

 

6.

Nr.reg.DJC IASI

1650 din 20.06.2022, 2706 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan în scopul construire Complex Horeca.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești nr. cad. 62167

NR. PROIECT

/12.2020

FAZA     

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR    

AXA ATELIER DE ARHITECTURĂ

S.C. RO ARC LINE S.R.L.

BENEFICIAR

PERSOANĂ FIZICĂ

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice.

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

Avizare favorabilă pentru funcțiune horeca. Avizul se va elibera după prezentarea unui diagnostic arheologic.

7.

Nr.reg.DJC IASI

2707 din 10.10.2022

OBIECTIVUL

Lucrări reparații trotuar (partea spre oraș) și înlocuire uși de acces principale de la corpul central – Clădirea de călători din Stația C.F. Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Piața Gării nr. 1

NR. PROIECT

-

FAZA     

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR    

-

BENEFICIAR

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03891 Gara, municipiul IAŞI, Piaţa Gării

REZOLUȚIA C.Z.M.I. nr. 5

ADRESĂ RĂSPUNS

8.

Nr.reg.DJC IASI

2717 din 11.10.2022

OBIECTIVUL

P.U.Z – Introducere teren în intravilan – construire locuință individuală.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr. 115, nr. cad. 148935