Comisia zonala a monumentelor istorice - Program sedinte

NR.         / DATA 06.01.2022

ANUNȚ

Deoarece condițiile impuse de către Guvernul României pentru desfășurare a activităților se mențin în continuare, ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, se va desfășura în perioada 13 IANUARIE 2022 -18 IANUARIE 2022, prin transmiterea următoarelor documente, conform deciziei instrucțiunii nr. 1 a Ministerului Culturii publicată pe pagina web: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/instructiuni-1-2020_fara-semnatura_0.pdf, către membrii comisie, pe email:

-          opisul ședinței ;

-          proiectele în format PDF depuse până în data de  11 IANUARIE  2022, ora 09.00 la direcțiile județene care compun Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 ( Iași, Vaslui, Bacău);

-          fișele de vot nominale. 

           În  data de 18 IANUARIE 2022 ora 9,00 vom organiza ședința în mediul virtual.

Proiectele transmise in format digital se vor depune și în format letric până la data de 11 IANUARIE 2022, ora 9.00.

Opisul ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice va fi publicat pe pagina web a direcției,  în data de 12 IANUARIE 2022

Fișa de vot completată și semnată de membru comisiei va fi scanată (sau fotografiată) va fi transmisă  Direcției Județene pentru Cultură Iași prin email până la data de 24 IANUARIE 2022.

Fișele în format letric se vor transmite prin poșta sau se vor depune în plic sigilat la Direcția Județeană pentru Cultură Iași în termen de maxim 5 zile de la încheierea sesiunii online a ședinței comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5, conform art. 17, alin (9)

Lipsa fiselor de vot în format letric se consideră absență pentru membru comisiei zonale a monumentelor istorice.

 Precizări: 

Membrii comisiei sunt obligați să  pastreze confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal și a celor care intră sub incidența protecției date de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modifiările și completarile ulterioare, pe care le va obține/afla ca efect al calitații  de membru al comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5

 Secretar comisia Zonala a Monumentelor Istorice nr. 5

director executiv  DJC IASI

 Bobi Apăvăloaei

 

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa desfășurată în perioada 13-18 IANUARIE 2022

opisul ședinței lunare de avizare a documentaţiilor depuse la D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5 prezenţi :

 

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR EXECUTIV – BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant: Maria Elisabeta IFTEMIE – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – EXECUTIV–  BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4284 din 14.12.2021, C.U. 149 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcții existente C1, C2 și C3.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10, nr. cad. 125977

NR. PROIECT

73/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ungureanu Claudiu-Ștefan

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508   Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

DECIZIA COMISIEI

 

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4285 din 14.12.2021, C.U. 177 din 25.01.2021

OBIECTIVUL

Consolidare, reabilitare, modernizare, recompartimentare, extindere, mansardare locuință existentă, refacere trotuare, alei auto și pietonale.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Toma Săvescu nr. 4, nr. cad. 168598

NR. PROIECT

012/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

C. arh. Georgeta Popa, arh. Adrian Duca - S.C. AGS INTERNATIONAL CONSULT S.R.L.

Expertiza tehnică: dr. ing. Dan Olaru

BENEFICIAR

GEORGESCU GABRIEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04029 Şcoala Spiru Haret, orfelinat catolic, municipiul IAŞI, Str. Sărăriei 134

IS-II-m-B-04025 Biserica "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. Antonie" (Biserica Vulpe), municipiul IAŞI, Str. Sărăriei 40

DECIZIA COMISIEI

 

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2400 din 15.09.2021, 4290 din 15.12.2021,  CU 2687 din 26.11.2020

OBIECTIVUL

Lucrări de reparații boxă subsol.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Gându nr. 1A și 3, nr. cad. 163501-C1

NR. PROIECT

20/2021

FAZA   

D.T.A.C. , D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Prisacaru Toader, arh. Hălciug Iuliana - P.F.A. PRISACARU TOADER

Expertiză tehnică: DR. ING. Dan Olaru - S.C. PROIECTARE F.M. S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

DOBAN GABRIEL MIHAI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03895 Casă, municipiul IAŞI, Str. Gându 1-A

DECIZIA COMISIEI

 

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4292 din 15.12.2021, C.U. 29 din 19.07.2020

OBIECTIVUL

Elaborare P.U.Z. – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și funcțiuni aferente funcțiunii de locuire, racorduri utilități, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, comuna Voinești, sat Voinești

NR. PROIECT

147/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Ladislau Lăcătușu, ing. Vasile Ciprian

S.C. CONTURUM SERVICES S.R.L.

BENEFICIAR

DASCĂLU VASILE

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4295 din 15.12.2021, C.U. 1383 din 02.06.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale și supraetajare locuință C1, reamenajare, renovare anexa C2, împrejmuire teren proprietate.

ADRESA

județul iași, municipiul Iași, strada George Coșbuc nr. 20-20 A, nr. cad. 169136

NR. PROIECT

06/11.2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Andrei Constantin Rusu, arh. Terentiev Victor

S.C. RUSPROIECT S.R.L.

BENEFICIAR

PURICE GEANINA

Regim de protectie

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

DECIZIA COMISIEI

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4306 din 15.12.2021, C.U. 126 din 02.03.2021

OBIECTIVUL

Întocmire PUZ și RLU – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale în regim P+1E, locuințe colective P+3E.

ADRESA

județul Iași, comuna Bârnova, nr. cad. 70371, 70161, 70163, 70157, 70372, 70152, 70153, 70154, 70155, 70156, 70158, 70159, 70160, 70162

NR. PROIECT

03/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Oana Rusu

S.C. ASIMPTOTIC S.R.L.

BENEFICIAR

TOMA CĂLIN-FLORIN, PARASCHIV VASILE, PARASCHIV ROZALIA VERGINICA,  RAMADAN GEALAL, RAMADAN ANCUȚA, CÎRSTEAN LUCREȚIA, MIHAI FLORIN-DECEBAL, MIHAI LIDIA MARCELA

Regim de protectie

IS-II-m-B-04268 Biserica "Învierea Domnului”, sat VIŞAN; comuna BÂRNOVA

DECIZIA COMISIEI

 

7.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2649 din 12.10.2021, 4307 din 15.12.2021,  CU 28 din 15.09.2021

OBIECTIVUL

P.U.Z. – Înființare parc eolian, rețele electrice de transport, drumuri de acces, stație de transformare, modul hibrid, instalație de racord și stâlpi de măsură.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, extravilan

NR. PROIECT

037/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Alin-Enver Hoblea, arh. Ruxandra Milut, arh. Alexandra Andrieș

S.C. 3D SIGN CLASIC S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. MOLDOVA EOLIAN S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03682 Situl arheologic de la Vascani, punct "Pe Platou" sat VASCANI; comuna RUGINOASA

DECIZIA COMISIEI

 

8.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4322 din 16.12.2021, C.U. 2071 din 08.09.2021

OBIECTIVUL

Construire Centru de valorificare economică a microproducției agricole și veterinare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, nr. cad. 140621

NR. PROIECT

02/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florin C. Matei

S.C. PORTAL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03507   Situl arheologic de la Iaşi, punct "Gârla Breazu"   municipiul IAŞI  "Gârla Breazu” în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului Agronomic

IS-II-m-B-21113 Muzeul Mihail Sadoveanu, municipiul Iași,Aleea Mihail Sadoveanu nr.12

DECIZIA COMISIEI

 

9.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4323 din 16.12.2021, C.U. 1844 din 05.08.2021

OBIECTIVUL

Construire linie de vinificație și depozit de fructe conform PUZ aprobat cu HCL nr. 235/05.06.2019.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, nr. cad. 140621

NR. PROIECT

01/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Florin C. Matei

S.C. PORTAL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Regim de protectie

IS-I-s-B-03507   Situl arheologic de la Iaşi, punct "Gârla Breazu"   municipiul IAŞI  "Gârla Breazu” în partea de N a pădurii Breazu, pe panta de SV a dealului, în via Institutului Agronomic

IS-II-m-B-21113 Muzeul Mihail Sadoveanu, municipiul Iași,Aleea Mihail Sadoveanu nr.12

DECIZIA COMISIEI

 

10.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4325 din 16.12.2021, C.U. 378 din 23.02.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare – modernizare centru de Imagistică Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon Iași, corp C1, tr. III, et. 2.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Carol I nr. 50, nr. cad. 149361

NR. PROIECT

91/2021

FAZA   

D.T.A.C.+P.TH.+D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arhitectură: șef proiect arh. Gabriela Tânjală, arh. Ana-maria Plesco - S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L.

Structură: șef proiect ing. Liliana Roșu, ing. Mariana Ionescu, ing. Alin Macovei - S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

Expertiza tehnică: ing. Daniel Diaconu, Liliana Roșu, ing. Mariana Ionescu, ing. Alin Macovei - S.C. ACIV CONINSTAL AG S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON” IAȘI

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 50

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

11.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2187 din 23.08.2021, 4352 din 20.12.2021,  CU 273 din 12.05.2021

OBIECTIVUL

Demolare și construire dispensar uman în sat Erbiceni, comuna Erbiceni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, comuna Erbiceni, sat Erbiceni – intravilan, nr. cad. 61490

NR. PROIECT

CIV-10-2021, CIV-15-2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE, D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Andrei Copacianu, Arh. Irina Nistor - S.C. INTO SR.L.

Expertiză tehnică: ing. Belgun Ionel - MVP BRIDGE DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA ERBICENI PRIN PRIMAR LUNGU IONEL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04156 Biserica "Sf. Împăraţi”, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

IS-II-m-B-04157 Gară, sat ERBICENI; comuna ERBICENI

DECIZIA COMISIEI

 

12.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4355 din 20.12.2021, C.U. 503 din 23.11.2021

OBIECTIVUL

Construire Sală de sport în comuna Drăgușeni, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Drăgușeni, sat Drăgușeni - intravilan

NR. PROIECT

27/2021

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Rusu Dragoș

S.C. PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA DRĂGUȘENI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04152 Biserica "Sf. Gheorghe” , sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

IS-II-m-B-04153 Fostele case boiereşti ale familiei Costin, sat DRĂGUŞENI; comuna DRĂGUŞENI

DECIZIA COMISIEI

 

13.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4367 din 21.12.2021, CU 133 din 01.09.2021

OBIECTIVUL

Construire arhivă birou notarial.

ADRESA

județul Iași, oraș Târgu Frumos, strada Măicuța nr. 31B, nr. cad. 62801

NR. PROIECT

02/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect ing. Tarabuta Narcisa, arh. Mihai Vasile

S.C. LISSA PLAN S.R.L.

BENEFICIAR

CRUCIANU REMUS-DORINEL - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Regim de protectie

IS-III-m-B-04327 Mausoleul Eroilor români din Primul Război Mondial, oraş TÂRGU FRUMOS, În cimitir

DECIZIA COMISIEI

 

14.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4411 din 23.12.2021, C.U. 2540 din 22.10.2021

OBIECTIVUL

Reparații capitale cămin inclusiv eficientizare energetică Școala Postliceală „Grigore Ghica Vodă” Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Nicolae Bălcescu nr. 28, nr. cad. 152432, 152432-C1

NR. PROIECT

211193/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Floricica Foia

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „GRIGORE GHICA VODĂ” IAȘI PRIN DIRECTOR CIUMAȘU EDMOND CONSTANTIN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03725 Inspectoratul Şcolar, municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 26

IS-II-m-B-03726 Casă, municipiul IAŞI, Str. Bălcescu Nicolae 32

DECIZIA COMISIEI

 

15.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4436 din 30.12.2021, CU 2533 din 22.10.2021

OBIECTIVUL

Modificare proiect în curs de execuție – autorizat cu AC nr. 377/28.04.2016 – Construire cabinete medicale pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL 301/15.09.2011.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Mr. Popescu Eremia (fostă Labirint) nr. 7A-9, nr. cad. 170143, 132835, 122396

NR. PROIECT

3/2021

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Oana-Adriana Tomniuc

S.C. PROJECT LINE ARCH S.R.L.

BENEFICIAR

CĂLĂTORU MAGDA-LUMINIȚA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03860 Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13

IS-II-m-B-03861 "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15

DECIZIA COMISIEI

 

16.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4437 din 30.12.2021, CU 333 din 11.02.2020

OBIECTIVUL

Demolare construcții C1, C2, C3, C4, C5 și C6.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada I. C. Brătianu nr. 26, nr. cad. 146377, 146377-C1/C6

NR. PROIECT

21/2021

FAZA   

D.T.A.D.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Alexandru Popovici - S.C. ARHAS PROIECT S.R.L.

Studiu istoric și arhitectural: dr. Stela Cheptea

BENEFICIAR

S.C. M. CHIM S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03754 Casă, municipiul IAŞI, Str. Brătianu I.C. 16-A

IS-II-m-B-03755 Casă - sediul S.C.Moldoconstruct (fostă bancă), municipiul IAŞI, Str.Brătianu I.C. 20-22

DECIZIA COMISIEI

 

17.

Nr.reg.DJC IASI/CU

04 din 03.01.2022, CU 2650 din 09.11.2021

OBIECTIVUL

Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric cod LMI IS-II-m-B-03977 în vederea înființării „MUZEULUI COPIILOR” DIN IAȘI

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași,  strada Păcurari nr. 29, nr. cad. 160885, 162859, 162859-C1

NR. PROIECT

25/2021

FAZA   

CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Teodor Anghel, dr. arh. Ionel Corneliu Oancea – S.C. ARTCA S.R.L.

Studiu istorico-arhitectural: arh. Teodor Anghel, dr. arh. Ionel Corneliu Oancea

Documentație istorică: dr. Sorin Iftimi

Expertiza tehnică: ing. Rotărescu A. Ioan, ing. Nicu Curcudel

Documentație tehnică structură de rezistență: S.C. ARH CONS PROIECT S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

ATENEUL NAȚIONAL DIN IAȘI PRIN ROȘU DELIA

Regim de protectie

Imobil monument istoric: IS-II-m-B-03977 Casa Buicliu, azi Biblioteca judeţeană "Gh. Asachi“, municipiul IAŞI, Str. Păcurari 29

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

18.

Nr.reg.DJC IASI/CU

15 din 03.01.2022, CU 1713 din 03.08.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective și împrejmuire prin desființare construcții existente conform PUZ aprobat prin HCL nr. 91/28.02.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sf. Andrei / Semnului nr. 79 / 6, nr. cad. 159836, 159836-C1, 159836-C2, 159836-C3, 159836-C4, 159836-C5

NR. PROIECT

865/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Chiriță Marian Jan

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

BENEFICIAR

S.C. NAPA ESTATE S.R.L. PRIN IRIMIA IONUȚ

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504  - Centru istoric si Curte Domneasca

Ansamblul monumentelor de pe cornișa terasei orașului (Ansamblul Mitropolitan, Catedrala Catolică, Mănăstirea Trei Ierarhi)

DECIZIA COMISIEI

 

19.

Nr.reg.DJC IASI/CU

06 din 03.01.2022, CU 524 din 25.02.2021

OBIECTIVUL

Demolare construcție existentă, construire locuință tip duplex.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Dumbrava Roșie nr. 2, nr. cad. 142335

NR. PROIECT

44/2021

FAZA   

D.T.A.D., D.T.A.C., P.T.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ioan Lupu

S.C. DOM STUDIO S.R.L.

BENEFICIAR

BĂRBULESCU ANDREI RĂZVAN

Regim de protectie

IS-II-m-B-03856 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3

IS-II-m-B-03857 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 3-A

IS-II-m-B-03858 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 5

IS-II-m-B-03859 Casă, municipiul IAŞI, Str. Dumbrava Roşie 6

DECIZIA COMISIEI

 

20.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4000 din 23.11.2021, 33 din 04.01.2021, CU. 2255 din 09.10.2020

OBIECTIVUL

Construire clădire, amenajare parcare în scopul prestării serviciilor de asistență stomatologică.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Șoseaua Voinești nr. 16, nr. cad. 124374, 150157

NR. PROIECT

43/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Anca Jipa

S.C. STUDIO APUNCT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. KARSUS MEDICAL S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-A-03940 Ansamblul Mănăstirii Galata, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

IS-II-m-A-03940.01 Biserica "Înălţarea Domnului“, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

IS-II-m-A-03940.02 Palat domnesc, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

IS-II-m-A-03940.03 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

IS-II-m-A-03940.04 Zid de incintă, municipiul IAŞI, Str. Mănăstirii 4

DECIZIA COMISIEI

 

21.

Nr.reg.DJC IASI/CU

38 din 04.01.2021

OBIECTIVUL

Modificare a fațadei obiectivului de investiții „Observator Astronomic”, monument istoric, cod LMI IS-II-m-B-04017, aflat în curs de execuție, în cadrul proiectului Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea Observatorului Astronomic din Iași, aflat în proprietatea Universității „Al. I. Cuza” Iași, situat pe Aleea Mihail Sadoveanu nr.5-7, municipiul Iași.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.5-7, CF 144505, NC 144505-C1

NR. PROIECT

151100/2022

FAZA   

P.TH.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Bogdan Mihul

S.C. MIHUL S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. MIHUL S.R.L. pentru UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI

Regim de protectie

IS-II-m-B-04017 Observator Astronomic, municipiul IAŞI, Aleea Sadoveanu Mihail 5

DECIZIA COMISIEI

 

22.

Nr.reg.DJC IASI/CU

64 din 10.01.2022, C.U. 2197 din 05.07.2019

OBIECTIVUL

PUZ – Extindere intravilanul Municipiului Iași, Zona Moara de Vânt   - Podgoria Copou.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Moara de Vânt – Podgoria Copou

NR. PROIECT

2AD_ISM/2018

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

urb. Laurențiu Gusianu, urb. Bogdan Ciulinaru

S.C. SMM INVEST CO S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

DECIZIA COMISIEI

 

23.

Nr.reg.DJC IASI/CU

4178 din 08.12.2021, 67 din 10.01.20222,  C.U. 2001 din 03.09.2020

OBIECTIVUL

Construire locuințe colective cu spații comerciale la parter conform H.C.L. 278/2018, amenajare parcare pe NC 155956, reabilitare pod amplasat pe NC 165443 și NC 165399 în vederea realizării accesului între NC 125977 și NC 155956.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, bulevardul Poitiers nr. 10,  nr. cad.: 125977, 155956, 165443, 165399

NR. PROIECT

730/2019, 72/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Claudiu-Ștefan Ungureanu, arh. Ionuț Emanuel Diaconu  

S.C. ARCHIMOOD S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. STYL IMOBIL COMPANY S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-B-03508   Situl arheologic de la Iaşi, punct "Hlincea", municipiul IAŞI "Hlincea”, în marginea de S a mun. Iaşi, pe ambele maluri ale pârâului Nicolina, între Mănăstirea Cetăţuia, sat Hlincea şi fostul Târguşor Nicolina

DECIZIA COMISIEI

 

24.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2040 din 04.08.2021, 2660 din 12.10.2021, 69 din 10.01.2022,  CU 1024 din 15.04.2021

OBIECTIVUL

Lucrări de reconstruire clădire existentă C1 cu păstrarea POT și supraetajare.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Prof. Th. Văscăuțeanu nr. 20, nr. cad. 158170

NR. PROIECT

62/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ovidiu M. Murgu - S.C. CASA MINIMA S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. STRUCT CONCEPT S.R.L.

Studiu geotehnic și de stabilitate: ing. Liviu Tarcan - S.C. TARCAN SOLUTION S.R.L.

BENEFICIAR

SĂCĂLEANU VIOREL

Regim de protectie

IS-II-m-B-04083 Casa Moruzi, municipiul IAŞI, Str. Turcu 16

IS-II-m-B-03829 Casă, municipiul IAŞI, Str. Cozma Toma 16-A

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

25.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1758 din 01.07.2021, 2357 din 08.09.2021, 70 din 10.01.2022, CU 1366 din 31.05.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare, consolidare, recompartimentări interioare, transformare pod în spațiu locuibil (cu realizare scară de acces din interioar) pentru locuință existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Grigore Vieru (fostă Sulfinei) nr.18A, nr. cad. 159707, 159707-C1

NR. PROIECT

11/2021

FAZA   

D.T.A.C., D.T.O.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Clavius B. Parfene, arh. Iuliana Hălciug, arh. Anca Vasile - S.C. CAD-ON S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerban -S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. - IAȘI

BENEFICIAR

BACIU FLORIN

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

DECIZIA COMISIEI

 

26.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1759 din 01.07.2021, 2358 din 08.09.2021, 71 din 10.01.2022, CU 1090 din 14.05.2021

OBIECTIVUL

Consolidare și reamenajare imobil existent.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, stradela Nicoriță nr.14, nr. cad. 133019-C1

NR. PROIECT

09/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Parfene Bogdan, arh. Iuliana Hălciug, arh. Anca Vasile - S.C. CAD-ON S.R.L.

Expertiză tehnică: dr. ing. Ion Șerbănoiu - S.C. PERCON INSTALAȚII S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

HOREANU IULIA ȘI HOREANU VALERIU

Regim de protectie

IS-II-m-B-03956 Biserica "Sf. Ioan cel Nou" -Nicoriţa, municipiul IAŞI, Str. Nicoriţă 1

DECIZIA COMISIEI

 

27.

Nr.reg.DJC IASI/CU

72 din 10.01.2022, C.U. 480 din 19.10.2021

OBIECTIVUL

Varianta de ocolire a municipiului Iași – Etapa 1 – Varianta Sud Obiect 4 – Varianta trafic ușor (sector km 0+000 – km 8+185) și penetrație Cartier Dacia.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași – intravilan și comuna Miroslava, sat Uricani și extravilan

NR. PROIECT

539/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Dan Sima, ing. Mircea Bobar, Ing. Bogdan Reziuc

S.C. NV CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI IAȘI

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

28.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2970 din 10.11.2021, 4172 din 07.12.2021, 73 din 10.01.2021, C.U. 616 din 10.03.2021

OBIECTIVUL

Construire ansamblu cu regim de înălțime S+P+11E, cu următoarele funcțiuni: locuințe colective, unitate de locuire (cazare) pentru elevi și studenți, spații comerciale, servicii, profesiuni liberale și parcaj subteran, amenajări exterioare, parcaje la nivelul parterului și lucrări de sistematizare verticală a incintei conform PUZ aprobat prin HCL 161/30.04.2020.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aurel Vlaicu nr. 78, nr. cad. 168591, 168592

NR. PROIECT

542/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ana Maria Săvescu

S.C. SAM IDEAS S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. RADAN CONSTRUCT S.R.L.

Regim de protectie

IS-II-m-B-04090 Abator– corp vechi, municipiul IAŞI, Str. Vlaicu Aurel 78

DECIZIA COMISIEI

 

29.

Nr.reg.DJC IASI/CU

76 din 10.01.2022, C.U. 1815 din 14.08.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Construire imobil cu funcțiuni mixte pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul iași, strada Lascăr Catargi nr. 29 B, nr. cad. 163746

NR. PROIECT

308/2020

FAZA   

PUZ - CONSULTARE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Corneliu Ciobănașu, arh. Filip Ciobănașu

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

RĂGNEALĂ ROXANA

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03796 Casa Petre Andrei, municipiul IAŞI, Str. Catargiu Lascăr 29

DECIZIA COMISIEI

 

30.

Nr.reg.DJC IASI/CU

77 din 10.01.2022, C.U. 2765 din 22.11.2021

OBIECTIVUL

Branșament de apă și racord de canalizare Palas Campus – Zona B, pentru locuințe colective, situate în Iași, str. Tănăsescu, str. Buznea, trecătoarea/stradela/strada Sf. Andrei, 166313, 166330, 166342, 166347, 166428, 166638, 166647, 168336, 168359, 168571, 169488, 170624.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Tănăsescu, strada Buznea, trecătoarea/stradela/strada Sf. Andrei

NR. PROIECT

15/2021

FAZA   

P.TH.+C.S+D.D.E.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. Paraschiva Todașcă

S.C. CONALID S.R.L. IAȘI

BENEFICIAR

S.C. PALAS CAMPUS S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-03768 Casă, municipiul IAŞI, Str. Crişan 12

IS-II-m-B-03769 Baia comunală, municipiul IAŞI, Str. Crişan 16

IS-II-m-B-03770 Casă, municipiul IAŞI, Str. Crişan 18

IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe” şi "Sf. Ecaterina” Lozonschi, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 2

IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza, municipiul IAŞI, Str. Cloşca 9

DECIZIA COMISIEI

 

31.

Nr.reg.DJC IASI/CU

78 din 10.01.2022, C.U. 2216 din 28.09.2021

OBIECTIVUL

Reamenajare spații comerciale corp A3 la cota +58.475 și +64.675, amenajare lift și relocare echipamente tehnice.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Palas nr. 7A, bl. Corp A 3, nr. cad. 140696, 140696-C3

NR. PROIECT

12/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect arh. Gheorghiță Cupșan, arh. Andreea Hriscu, arh. Robert Moraru

S.C. IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. PALAS 1 S.R.L.

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-a-A-03957  Ansamblul Palatului Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-A-03957.01 Palatul Culturii, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

IS-II-m-A-03957.02 Ruinele Curţii domneşti, municipiul IAŞI, Piaţa Palat 1

DECIZIA COMISIEI

 

32.

Nr.reg.DJC IASI/CU

126 din 11.05.2021, 80 din 10.01.2022, CU 101 din 21.01.2020

OBIECTIVUL

PUZ – Introducere teren în intravilan – Construire locuințe individuale și colective mici, spații de recreere, spații servicii, amenajări urbane, parcuri, străzi de incintă și anexe aferente.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, zona Bucium, nr. cad. 163190

NR. PROIECT

01/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Ladislau Lăcătușu

S.C. DTAC DEVELOPMENT S.R.L.

BENEFICIAR

S.C. GOLAND IMOBIL S.R.L.

Regim de protectie

Pe terenul indicat nu au fost realizate cercetări arheologice

DECIZIA COMISIEI

 

JUDETUL BACĂU

33.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2694/01.10.2021 (revenire, cererea nr. 47/10.01.2022)

OBIECTIVUL

Desființare locuință C1 – parter, bucătărie de vară C2, baie C3

ADRESA

str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 82, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

87/2020

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B. I. A. Colac Alexandru Sorin 

Arh. Sorin Colac

BENEFICIAR

BRUMĂ RĂDIȚA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Casă, cod LMI: BC-II-m-B-00783, str. Ioniță

 Sandu Sturza, nr. 96, municipiul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

34.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2786/11.10.2021 (revenire și completări)

OBIECTIVUL

Desființare chioșc tip CPL; construire anexă gospodărească

ADRESA

str. George Bacovia, nr. 3, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

25/2019

FAZA   

D. T. A. D. + D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. TDM DESIGN PROIECT S. R. L.

Arh. Radu Șerbănescu

BENEFICIAR

FERARU CLEMENTINA și FERARU SORIN

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric

Casa memorială „George Bacovia”, cod LMI: BC-IV-m-A-00930, str. George Bacovia,

 nr. 13, municipiul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

35.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3308/25.11.2021 (revenire și completări)

 

OBIECTIVUL

Construire terasă acoperită

ADRESA

str. Dumbrava Roșie, nr. 2, municipiul Bacău,

județul Bacău

NR. PROIECT

2104/2021

FAZA   

D. T. A. C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

BIROU DE ARHITECTURĂ ART DECO BACĂU

Arh. Manoliu Tiberius

BENEFICIAR

S. C. AGROINDUSTRIALA S. A.

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric

Casa Mircea Cancicov, cod LMI: BC-II-m-B-00758, str. Vasile Alecsandri, nr. 3, municipiul

Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

36.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

2245/18.08.2021 (revenire și completări)

OBIECTIVUL

Construire spațiu comercial – magazin alimentar

ADRESA

str. Talpău-Blocuri, nr. 5, sat Bogdănești,

comuna Bogdănești, județul Bacău

NR. PROIECT

276/2020

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. „RADNIC DESIGN” S.R.L. ONEȘTI

Arh. Nicus Iliopolos

BENEFICIAR

Pușcașu Ionuț și Pușcașu Simona

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul,

cod LMI: BC-II-m-B-00795, sat Bogdănești, comuna Bogdănești

DECIZIA COMISIEI

 

37.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3486/08.12.2021

 

OBIECTIVUL

Autorizarea executării lucrărilor de construire „Stație spălare auto”

ADRESA

sat Gârleni, comuna Gârleni, județul Bacău

NR. PROIECT

3/2021

FAZA   

P. U. Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B. I. A. EUGENIA BEURAN  

Carh. Eugenia Beuran

BENEFICIAR

SĂILĂ MIHAI și SĂILĂ ELISABETA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Dispensar, cod LMI: BC-II-m-B-

00837, sat Gârleni, comuna Gârleni

DECIZIA COMISIEI

 

38.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

3515/10.12.2021

 

OBIECTIVUL

Planul de Urbanism General și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Măgura, județul Bacău

ADRESA

comuna Măgura, județul Bacău

NR. PROIECT

130/2017

FAZA   

P. U. G. + R. L. U.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. ARHIPROIECT S. R. L.

Arh. Marian Cătuneanu

BENEFICIAR

COMUNA MĂGURA

Regim de protectie

 

DECIZIA COMISIEI

 

39.

Nr.reg.DJC Bacău /CU

48/10.01.2022

 

OBIECTIVUL

Recompartimentare interioară și anvelopare apartament

ADRESA

str. Vasile Alecsandri, nr. 39, bl. 39, sc. F,

et. 2, ap. 4, municipiul Bacău, județul Bacău

NR. PROIECT

104/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S. C. DAILY PROJECT STUDIO S. R. L. BACĂU

Arh. Radu Șerbănescu

BENEFICIAR

GOCIU ANDREIA

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentului istoric Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, cod LMI:

BC-II-m-B-00762, str. Vasile Alecsandri, nr. 37, municipiul Bacău

DECIZIA COMISIEI

 

JUDETUL VASLUI

40.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

2035/16.12.2021

 

Solicitare completare nr. 2100/ 30.12.2021 – prevederi  Ordinul Ministrului Culturii nr. 3189/2020 – Punct de vedere muzeu, Plan de încadrare în PUG, relația cu monumentele, situri arheologice etc;

Nu a fost completată.

 

OBIECTIVUL

PUZ -  INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, SAT SIMILA, COM. ZORLENI

ADRESA

Com. Zorleni, sat Simila, T17, P-210/15, jud Vaslui

NR. PROIECT

109/2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. Ladislau Lăcătușu

Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

CHIPER IONEL

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

41.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

2037/ 16.12.2021

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE STĂREȚIE, CHILII MONAHALE ȘI PARACLIS

ADRESA

Com. Alexandru Vlahuță, T81, jud Vaslui

NR. PROIECT

116/ 2020

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

B.I.A. Ladislau Lăcătușu

Arh. Ladislau Lăcătușu

BENEFICIAR

MĂNĂSTIREA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI- EPISCOPIA HUȘILOR

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

42.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

2030/ 16.12.2021

 

Solicitare completări nr. 2030/ 16.12.2021- desfășurări cu volumetria propusă

Completat cu documentația nr. 40/10.01.2022

 

OBIECTIVUL

EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU COMERCIAL/BIROURI. LOCUINȚĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL/ BIROURI, MUNICIPIUL HUȘI

ADRESA

Mun. Huși, Str. I. Al. Angheluș, nr.1, jud Vaslui

NR. PROIECT

20/ 2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. IDEI XC S.R.L., BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ- MUNTEANU IOAN

arh. Ioan Munteanu

BENEFICIAR

FRENȚESCU EMANUIL

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

Judecătoria Huși, azi Casa de Cultură „Al. Giugaru”, cod LMI VS-II-m-B-06836, Str. Giugaru Alexandru 2, municipiul Huși, jud. Vaslui, datare 1892

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

43.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

3/ 03.01.2022

 

Solicitate nr. 7/ 04.01.2022;

Completat cu adresa nr. 41/ 10.01.2022.

Completată cu adresa nr. 53/ 11.01.2022.

 

OBIECTIVUL

INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, SAT BĂLTENI, COM. BĂLTENI

ADRESA

Com. Bălteni, Sat Bălteni, județul Vaslui

NR. PROIECT

280 / 2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. NEOHABOTAT- OFFICE S.R.L.

arh. Daniel Tîrălă, arh. Mariana Toma

BENEFICIAR

SAVISTIȚA MARIUS ȘI SAVISTIȚA GABRIELA

Regim de protectie

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

44.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

2029/ 15.12.2021

 

OBIECTIVUL

REAMENAJARE ACCES ALEE PRINCIPALĂ PARC V.I. POPA ȘI CONSTRUIRE SOCLU STATUIE V.I.POPA – BÂRLAD

 

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Republicii, nr. 274, județul Vaslui

NR. PROIECT

26/ 2021

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. MaTeo Arhitect Design

c. arh. Daniel Cornel Amăricuței

BENEFICIAR

MUNICIPUL BĂRLAD

Regim de protectie

Monument istoric

  • Cod LMI VS-IV-m-B-06906 – Bustul scriitorului Victor Ion Popa

 

În zona de protecție a monumentelor istorice:

  • Sala Curții cu Juri, azi Teatrul „V.I. Popa”, cod LMI VS-II-m-B-06755, Str. Republicii 268, jud. Bârlad, datare 1890
  • Palatul Administrativ și de Justiție al fostului județ Tutova, azi Muzeul „Vasile Pârvan”, cod LMI VS-II-m-A-06745, Str. Pârvan Vasile 1, jud. Bârlad, datare 1890

 

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

45.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

2046/ 17.12.2021

OBIECTIVUL

AMPLASARE CAPACITĂȚII DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ EOLIANĂ, ZONA NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI

ADRESA

Extravilanul şi Intravilanul Oraşului Negreşti, Extravilanul comunelor: Oşeşti, Rebricea, Ştefan cel Mare, Vultureşti, județul Vaslui

NR. PROIECT

273/2021

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L. VASLUI / S.C. CASSIOPEIA ARHITECT S.R.L.

arh. Daniel Tîrîlă, arh. Mariana Toma

BENEFICIAR

S.C. HELIOS & WIND ENERGY SRL BRAȘOV

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

46.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

38/ 10.01.2022

 

OBSERVAȚIE

- De completat cu fișă analitică a monumentului.

 

OBIECTIVUL

REABILITARE CASA JENICĂ MITACHE ( GRĂDINIȚA NR. 4) DIN MUN. HUȘI, JUDEȚUL VASLUI

 

ADRESA

Municipiul Huși, Str. 1 Decembrie, nr. 4, județul Vaslui

NR. PROIECT

268/2021

FAZA   

D.A.L.I.

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. NEOHABITAT- OFFICE S.R.L. VASLUI / S.C. CASSIOPEIA ARHITECT S.R.L.

ARH. Karl Niels Auner, arh. Daniel Tîrîlă

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL HUȘI

Regim de protectie

Monument istoric:

-       Casa Jenică Mitache, azi Grădinița nr. 4, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06812, Str. 1 Decembrie 4, municipiul Huși, datare 1910

 

În zona de protecție a monumentelor istorice:

  • Casă, azi Protoieria Huși, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06809, Str. 1 Decembrie 1, municipiul Huși, datare 1860;
  • Ansamblu de arhitectură „1 Decembrie 1918” , cod LMI 2015 VS-II-m-B-06816, Str. 1 Decembrie 1-11, 2-14, municipiul Huși, datare mijl. sec. XIX - prima jum. sec. XX;
  • Casa Andrian și Linde, azi Cabinet av. Veselu Tudora, cod LMI 2015 VS-II-m-B-06811, Str. 1 Decembrie 2, municipiul Huși, datare 1910;

Casa Sotir Zaharia, azi casa parohială a Bisericii „Sf. Nicolae” cod LMI 2015 VS-II-m-B-06813, Str. 1 Decembrie 6, municipiul Huși, datare 1916

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

47.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

46/ 10.01.2022

 

Solicitare completare fișă analitică nr. 47/ 10.01.2022

 

OBSERVAȚIE

- De completat cu fișă analitică a monumentului.

 

OBIECTIVUL

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI EXTINDERE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI VASLUI

ADRESA

Mun. Vaslui, Str. Badea Romeo, nr.13, Jud. Vaslui

NR. PROIECT

321/2021

FAZA   

D.T.A.C./ Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. ARC DESIGN S.R.L.

arh. Corneliu Ciobănașu, arh. Filip Ciobănașu, arh. Nicole Caba

BENEFICIAR

TRIBUNALUL VASLUI

Regim de protectie

Monument istoric:

Palatul Justiției, azi Judecătoria Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06692, Str. Badea Romeo, ing. 13, în Grădina Publică, municipiul Vaslui, datare 1891

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

48.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

48/ 10.01.2022

OBIECTIVUL

AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ SUD-VEST A JUDEȚULUI VASLUI- LOT1- REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ243A- POGANA- CRÎNGU NOU- CIOCANI- IVEȘTI- POGONEȘTI- POCHIDIA- SATU NOU- LIMITA JUDEȚ GALAȚI

ADRESA

DJ243A- POGANA- CRÎNGU NOU- CIOCANI- IVEȘTI- POGONEȘTI- POCHIDIA- SATU NOU- LIMITA JUDEȚ GALAȚI, județul Vaslui

NR. PROIECT

008-06/ 2021

FAZA   

D.T.A.C./Pth

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

ing. Gătălin Gruianu

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

-

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

49.

Nr.reg.DJC Vaslui/CU

1569/01.10.2021

Nr. solicitare nr.1569/ 09.11.2021

Completat cu nr. 1953/06.12.2021

Nr. solicitare nr. 1953/ 23.12.2021- restudiere soluție de arhitectură - volumetrie, fațade, regim de înălțime, relația cu imobilul monument istoric

Completat cu nr. 50/11.01.2022

 

OBIECTIVUL

CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE N.N. TONITZA BÂRLAD

ADRESA

Mun. Bârlad, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.4, jud Vaslui

NR. PROIECT

67Y/2021

FAZA   

PUZ

PROIECTANT

ELABORATOR 

S.C. YOUPLAN DEVELOPEMENT S.R.L.

Urb. Timotei Fecioru

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BÂRLAD

Regim de protectie

În zona de protecție a monumentelor istorice:

  • Casă, azi Școala de Muzică și Arte Plastice „N. Tonitza”, cod LMI VS-II-m-B-06743.01, Str. Kogălniceanu Mihail 6, municipiul Bârlad, datare: 1896-1901
  • Casa Șaraga, azi S.C. PALODA S.A., cod LMI VS-II-m-B-06742, Str. Kogălniceanu Mihail 3, municipiul Bârlad, datare:         înc. sec. XX

Casă, azi Clubul Copiilor „Spiru Haret”, cod LMI VS-II-m-B-06743.02, Str. Kogălniceanu Mihail 4, municipiul Bârlad, datare:            1896-1901

punct de vedere DJC Vaslui

 

DECIZIA COMISIEI

 

50.

Nr.reg.DJC IASI/CU

1089 din 26.04.2021, 2992 din 15.11.2021, CU 93 din 21.01.2020

OBIECTIVUL

Consolidare, refuncționalizare locuință existentă și împrejmuire teren.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Otilia Cazimir nr.19, nr. cad. 18312-C1-U2

NR. PROIECT

902/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

B.I.A. Arh. Chiriță Marian Jan

Expertiză tehnică: dr. ing. Zalontay Coloman Andrei, ing. Alexandru Graur - S.C. BIM DESIGN S.R.L.

BENEFICIAR

MORARU FLORIN ȘI MORARU DORICA ELENA

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-a-A-03907 Ansamblul fostei Mănăstiri Barnovschi, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 26

IS-II-m-B-03905 Spitalul Universitar de Psihiatrie Neurologie – secţia "Ghelerter“, municipiul IAŞI, Str. Ghica Vodă 21

DECIZIA COMISIEI

 

 

 

C.Z.M.I. Nr. 5 - Şedinţa 10-15 DECEMBRIE 2021

 opisul ședinței   lunare de avizare a documentaţiilor depuse la
D.J.C. IASI, D.J.C. BACĂU  ȘI D.J.C. VASLUI

Membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice  Nr. 5  :

Preşedinte :                  1. – Arh. Gabriela Smărăndița GÂLEA

Membri :                       2. – Arh. Cristina ANDREI

                                    3. – Arh. Paul Filip CIOBĂNAȘU

                                    4. – Arh. Mihai Eugen CODREANU  

5.  – Arh. Lucia LECA

6. – Ist. Marius CHELCU

7. - Ing. Lucian SOVEJA

8. - Arhg. Dumitru Dănuț APARASCHIVEI

Arhitecţi şefi :                9. – Arh. Ana Maria TÎRZIU – Iaşi

10. – Arh. Marian BEȘLIU – Vaslui

11. – Ing. Cristina RACOVEANU – Bacău

Membri invitaţi : ______________________- Ministerul Culturii

Secretar:  DIRECTOR INTERIMAR – BOBI APĂVĂLOAEI

Secretar supleant: Maria Elisabeta IFTEMIE – CONSILIER SUPERIOR D.J.C. IAȘI

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţii Direcţiilor Județene pentru Cultură, după cum urmează:

D.J.C.  IAŞI

DIRECTOR – INTERIMAR –  BOBI APĂVĂLOAEI

CONSILIER – Maria Elisabeta IFTEMIE

D.J.C. BACĂU                                                                                                                                         

DIRECTOR – Simona DROB

CONSILIER – Ovidiu BOLDUR

D.J.C. VASLUI

directorCorina Nicoleta URSACHE

Documentaţiile supuse avizării şi concluziile membrilor comisiei cu privire la calitatea acestora sunt detaliate mai jos:

judeţul Iaşi

 1.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2811 din 28.10.2021, CU 419 din 23.08.2021

OBIECTIVUL

Construire „Autostrada Pașcani – Suceava”, inclusiv rețele din culuarul de investiție.

ADRESA

județul Iași, municipiul Pașcani, comunele: Valea Seacă, Tătăruși, Lespezi - extravilan

NR. PROIECT

92/61801

FAZA   

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Ing. F. Goroneanu, ing. F Dobrin, ing. Sorin Dănăilă, ing. Alexandru Bucur - ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL SAS

Studiu arheologic preliminar: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române

BENEFICIAR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. PRIN MANDATAR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. – EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL SAS

Regim de protectie

IS-I-s-B-03558   Situl arheologic de la Conteşti, "Dealul Obştei", sat CONŢEŞTI; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03559 Situl arheologic de la Conteşti, punct "Ţintirim", sat CONŢEŞTI; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03671 Situl arheologic de la Topile, punct "Dealul Catargii", sat TOPILE; comuna VALEA SEACĂ

IS-I-s-B-03584 Situl arheologic de la Dumbrava, sat DUMBRAVA; comuna LESPEZI

IS-I-s-B-03668 Fortificaţia "Palanca", sat TĂTĂRUŞI; comuna TĂTĂRUŞI

DECIZIA COMISIEI

  Aviz favorabil

2.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2323 din 06.09.2021, 2963 din 09.11.2021, CU 2740 din 04.11.2020

OBIECTIVUL

Reabilitare imobil Corp D – Facultatea de Mecanică.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Costache Negruzzi nr. 11, nr. cad. 5222, 5255-C1

NR. PROIECT

32/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

șef proiect Mircescu N. Traian, arh. Enea Radu - S.C. ATELIER DIAGONAL S.R.L., S.C PASSPECTIVE S.R.L.

Expertiză tehnică: ing. Firtea Constantin, ing. Andrei Țucă -

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” IAȘI PRIN DL. TUCA ANDREI

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curte Domneasca 

IS-II-m-B-04032 Casa Beldiman, azi Clubul Copiilor, municipiul IAŞI, Str. Săulescu 10

IS-II-m-B-03911 Casa Carp, azi Universitatea de Arte"George Enescu“ municipiul IAŞI Str. Horia 7-9

IS-II-m-B-03913 Casa scriitorului Costache Negruzzi, municipiul IAŞI, Str. Horia 13

DECIZIA COMISIEI

  Aviz favorabil

3.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2983 din 12.11.2021, C.U. 33 din 15.10.2021

OBIECTIVUL

Modernizare și dotare Cămin Cultural, în sat Dumbrăvița, comuna Ruginoasa, județul Iași.

ADRESA

județul Iași, comuna Ruginoasa, sat Dumbrăvița, strada Stadionului nr. 5

NR. PROIECT

CIV-42-2021

FAZA   

D.T.A.C.+ P.T.H.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Irina Nistor

S.C. TRUST AVB S.R.L.

BENEFICIAR

COMUNA RUGINOASA

Regim de protectie

IS-II-a-B-04238  Ansamblul Palatului lui Alexandru Ioan Cuza, sat RUGINOASA; comuna RUGINOASA

DECIZIA COMISIEI

Aviz favorabil

4.

Nr.reg.DJC IASI/CU

543 din 05.03.2021, 2985 din 12.11.2021, 3615 din 12.11.2019

OBIECTIVUL

PUZ - Construire boutique hotel prin demolare clădiri anexă și extindere clădire existentă.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Aghatha Bârsescu nr. 13, nr. cad. 153232

NR. PROIECT

7/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

dr. arh. Mihai Codreanu - S.C. REDGRAPH S.R.L.

Studiu istorico-arheologic: Institutul de Arheologie Iași

BENEFICIAR

S.C. CCI CONSTRUCT COMPANY S.R.L. PRIN CIUBOTARIU CIPRIAN

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03731 Casă, municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 10

IS-II-m-B-03732 Casă, municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 11

IS-II-m-B-03733 Casă, municipiul IAŞI, Str. Bârsescu Agatha 15

DECIZIA COMISIEI

 

Documentația va fi înaintată spre analiză Ministerului Culturii cu consemnările membrilor comisiei

5.

Nr.reg.DJC IASI/CU

540 din 05.03.2021, 2986 din 12.11.2021, C.U. nr. 2716 din 26.08.2019

OBIECTIVUL

PUZ - Construire imobil birouri, spații comerciale, servciii publice și de interes general, locuințe, parcare subterană și supraterană pe teren proprietate.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Elena Doamna nr.11, nr. cad. 162176

NR. PROIECT

3/2019

FAZA   

P.U.Z.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

arh. Mihai Codreanu - S.C. REDGRAPH S.R.L.

Studiu istoric: dr. Marius Chelcu -  Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

BENEFICIAR

S.C. HOLIM.H S.R.L. și S.C. HADAR PROPRIETĂȚI S.R.L. prin SACAGIU SIMONA ODET

Regim de protectie

IS-I-s-A-03504   - Centru istoric si Curtea Domneasca 

IS-II-m-B-03860 Sinagoga Merarilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 13

IS-II-m-B-04057 Sinagoga Mare, municipiul IAŞI, Str. Sinagogilor 1

IS-II-m-B-03861 "Casa de la cinci drumuri“, sediul Comunităţii Evreilor, municipiul IAŞI, Str. Elena Doamna 15

IS-III-m-B-04301 Obeliscul ridicat în memoria victimelor pogromului din 28-30 iunie 1941, municipiul IAŞI, Str. Cucu, în faţa Sinagogii Mari

IS-II-a-B-03730 Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

IS-II-m-B-03730.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

IS-II-m-B-03730.02 Fosta Stăreție, azi casă parohială, municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

IS-II-m-B-03730.03 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Stradela Bărboi 12

IS-II-a-A-03852 Ansamblul Mănăstirii Golia, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.01 Biserica "Înălţarea Domnului”, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51  

IS-II-m-A-03852.02 Stăreţie, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.03 Casa Apelor, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.04 Casa Ion Creangă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.05 Cişmea, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.06 Turnuri de colţ, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

IS-II-m-A-03852.07 Turn clopotniţă, municipiul IAŞI, Str. Cuza Vodă 51

DECIZIA COMISIEI

 

Documentația va fi înaintată spre analiză Ministerului Culturii cu consemnările membrilor comisiei

 

6.

Nr.reg.DJC IASI/CU

2988 din 12.11.2021, C.U. 2070 din 08.09.2021

OBIECTIVUL

Reabilitare termică Colegiul tehnic „Gheorghe Asachi” corp D.

ADRESA

județul Iași, municipiul Iași, strada Sărărie nr. 189, nr. cad. 145881, 145881-C12

NR. PROIECT

09/2021

FAZA   

D.T.A.C.

PROIECTANT/

ELABORATOR 

Arh. Mihalache Viorel – S.C. AMODELIC S.R.L.

Expertiza tehnică: dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, ing. Trofinov Cătălin - S.C TROCON S.R.L.

BENEFICIAR

MUNICIPIUL IAȘI – COLEGIUL TEHNIC „GH. ASACHI” REPR. DE DIRECTOR BOTEZ CARMEN PRIN S.C. AMODELIC S.R.L.

Regim de protectie

Centrul istoric şi Curtea Domnească - IS-I-s-A-03504

IS-II-m-B-03793 Spital Clinic nr. 2, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 50

IS-II-m-B-03794 Casa Kamner, municipiul IAŞI, Bd. Carol I 54

DECIZIA COMISIEI

Aviz favorabil